close
دانلود فیلم
زنها هرگز گم نمیشوند!

زنها هرگز گم نمیشوند!

نقشه,مسیر,زنان,مردان,
محققان انگلیسی ومکزیکی دریافتندکه مردان برای پیداکردن مسیرحرکت خود ....نیازبه خواندن نقشه دارند درحالی که زنان  بدون نیازبه نقشه هیچگاه مسیر خودرا گم نمیکنند. این حقیقت داردکه مردان بهتراز زنان  میتوانندنقشه های جاده ای رابخوانند ودر هرشرایطی برای رسیدن به مقصد به نقشه…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ