close
دانلود فیلم
پایان دوشیزگی

پایان دوشیزگی

زفاف و پایان دوشیزگی,پایان دوشیزگی,زفاف,پاره شدن پرده بکارت,
زفاف و پایان دوشیزگی!!!تازه عروس بنا به طبیعت ، از نخستین اکراه و هراس دارد و علت آن معمولا درد جسمانی نیست که اگر همراه با آرامش و خودداری و صبوری مرد باشد خیلی جزئی است. غالبا خود دختر هم نمی داند علت این هراس و اکراه در کجاست ؟ در واقع تازه عروس در این مرحله دچار نوعی ” شرم ”…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ