close
دانلود فیلم
دوستی یا عشق

دوستی یا عشق

عشق و دوستی در روابط همسرها ممکن است ؟,روابط دوستانه و همسرداری وجود دارد ؟,دوستی یا عشق,
آیا اگر کسی همسرش را دوست داشته باشد می تواند رابطه دوستانه ای نیز با او داشته باشد؟ خبرخونه : دوستی یا عشق، کدامیک در روابط زناشویی مثمرثمرتر هستند؟بسیاری از زوج ها قبل از ازدواج رسمی دارای روابط بسیار نزدیکی هستند ، اما به محض اینکه ازدواج کردند روابط سابق خود را از دست می دهند…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ