close
تبلیغات در اینترنت
افسردگی
دوشنبه 03 آبان 1395
پنل کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
مشاوره دانشجویان سایت
سوالات آزمون های آزمایشی
سوالات کارشناسی ارشد
نرم افزار های اندرویدی
اتاق آرزو
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
نظر سنجی
بیشتر به دنبال کدام مطالب هستید?

آرشیو ماهانه
چت روم سایت
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
افسردگی
 • تعداد بازدید : 247
 • شرح بیماری

  علایمشایع

  علل

  عوامل تشدید کننده بیماری

  پیشگیری

  عواقبمورد انتظار

  عوارضاحتمالی

  درمان

  فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

  رژیمغذایی

  درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

  پاسخ گویی به سوالات دیگر در ادامه مطلب

  افسردگی

   

  شرح بیماری

   

  افسردگیعبارتاستاز احساسغم، دلسردی، یا ناامیدیبهمدتحداقل‌‌2 هفتهدر اغلبروزها و اغلبساعاتروز، بهعلاوهعلایمهمراه‌‌.

   

   

  علایمشایع

   

  از دستدادنعلاقه؛ بیحوصلگیو دلزدگی؛ ناتوانیاز لذتبردن‌‌

   

  احساسناامیدی؛ بیحالیو خستگی‌‌

   

  بیخوابی؛ خوابزیاد یا ناراحت‌‌

   

  گوشهگیریاجتماعی؛ احساسبیارزشبودنومورد نیاز نبودن‌‌

   

  بیاشتهایییا پرخوری؛ یبوست‌‌

   

  از دستدادنمیلجنسی‌‌

   

  مشکلداشتندر تصمیمگیری؛ مشکلداشتندر تمرکز

   

  یکبارهبهگریهافتادنبدونتوضیحمشخص‌‌

   

  احساسگناهشدید بهخاطر وقایعبیاهمیتیا خیالی‌‌

   

  تحریکپذیری؛ بیقراری؛ افکار خودکشی‌‌

   

  دردهایمختلف، مثلسردرد، درد قفسهسینهبدونشواهدیاز بیماریجسمی‌‌

   

   

  علل

   

  برایبیماریافسردگیواقعیهیچعلتیگانهو روشنینمیتوانمتصور بود. بعضیاز عواملزیستشناختیمثلبیماریهایجسمی، اختلالاتهورمونی، یا بعضیداروها میتوانند نقشداشتهباشند.

  عواملاجتماعیو روانینیز میتوانند نقشداشتهباشند.

  اختلالاتارثینیز میتوانند مؤثر باشند.

  بروز اینحالتممکناستبا تعداد وقایعناراحتکنندهزندگیفرد ارتباطداشتهباشد.

   

  عوامل تشدید کننده بیماری

   

  عصبانیتیا احساسدیگریکهفرو خوردهشدهباشد.

   

  داشتنشخصیتیوسواسی، منظمو جدی، تکاملگرا، یا شدیداً وابسته‌‌

   

  سابقهخانوادگیافسردگی‌‌

   

  وابستگیبهالکل‌‌

   

  شکستدر کار، ازدواج، یا روابطبا دیگران‌‌

   

  مرگیا فقدانیکیاز عزیزان‌‌

   

  از دستدادنیکچیز مهم(شغل، خانه، سرمایه‌‌)

   

  تغییر شغلیا نقلمکانبهیکجایجدید

   

  انجامبعضیاز اعمالجراحیمثلبرداشتنپستانبهعلتسرطان

   

  وجود یکبیمارییا معلولیتعمده‌‌

   

  گذر از یکمرحلهاز زندگیبهمرحلهایدیگر، مثلاً یائسگییا بازنشستگی‌‌

   

  استفادهاز بعضیاز داروها مثلرزرپین، داروهایمسدودکنندهبتا آدرنرژیک، یا بنزودیازپینها

  محرومیتاز داروها و مواد محرکمثلکوکائین ، آمفتامینها، یا کافئین

   

  بعضیاز بیماریها مثلدیابت، سرطانلوزالمعده ، و اختلالاتهورمونی

   

  پیشگیری

   

  تغییراتعمدهزندگیرا پیشبینیو آمادگیلازمبرایمواجههشدنبا آنها را کسبکنید.

   

  حتیالامکاناز عواملخطر پرهیز کنید.

   

  عواقبمورد انتظار

   

  در بسیاریاز موارد، بیماریخود بهخود خوبمیشود، اما با کمکگرفتناز پزشکمیتوانمدتافسردگیرا کمکرد و روشهایمقابلهبا افسردگیرا فرا گرفت. عود افسردگیشایعاست. درصد بهبودیبالا است، حتیاگر فرد بههنگامافسردگی، نسبتبهبهبودیخود دید منفیداشتهباشد.

   

  عوارضاحتمالی

   

  خودکشی. علایمهشداردهندهآنعبارتند از: ـ گوشهگیریاز خانوادهو دوستانـ عدمتوجهبهظاهر خود ـ بهزبانآوردناینکهفرد میخواهد «همهچیز را تمامکند» یا اینکه«زیادیاستو مزاحمدیگران.» ـ شواهدیاز داشتننقشهبرایخودکشی(مثلاً نوشتنوصیتنامهیا توجهبهیکسلاحقتاله) ـ خوشحالیناگهانیپساز احساسنومیدیطولانیمدتـ عدمبهبود افسردگی‌‌

   

  درمان

   

  اصولکلی

  در صورتیکهعلایمخفیفتا متوسطباشند، روشهایبهعهدهگرفتنمراقبتاز خود را در پیشگیرید:

   

  با دوستانو خانوادهصحبتکنید.

   

  بهطور منظمورزشکنید.

   

  یکرژیمغذاییمتعادلو کمچربداشتهباشید.

   

  الکلمصرفنکنید؛

   

  کارهایعادیزندگیخود را ادامهدهید.

   

  فیلمهایخندهدار و شاد ببینید.

   

  در صورتامکانبهتعطیلاتبروید.

   

  احساساتخود را در یکدفتر خاطراتروزانهبنویسید.

   

  سعیکنید مشکلاتدر روابطبا دیگرانرا حلکنید (البتهبهتر استکهدر اینزمانتصمیماتعمدهنگیرید).

   

  تا حدیکهمیتوانید فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظکنید.

   

  مسؤولیتهایخود را تا زمانبهبودیبهفرد دیگریواگذار کنید.

   

  بهگروههایحمایتیدر مورد افسردگیبپیوندید.

   

  داروها

  داروهایضدافسردگیبرایبعضیاز افراد کهافسردگیطولانیمدتیا نسبتاً شدید دارند.

  لیتیمبرایمواردیکهدورههاییاز سرخوشیغیرطبیعیو افسردگیمتناوباً رخمیدهند.

   

  فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

   

  محدودیتیبرایآنوجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها و علایقروزانهرا حفظکنید حتیاگر حوصلهآنها را ندارید.

   

   

  رژیمغذایی

  یکرژیمعادیو متعادلداشتهباشید حتیاگر اشتها بهغذا ندارید.

   

   

  درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

   

  اگر شما یا یکیاز اعضایخانوادهتان علایمافسردگیدارید.

   

  اگر احساستمایلبهخودکشییا ناامیدیدارید

  نویسنده : بیداری اندیشه تاریخ : 13 / 10 / 1391امتیاز :
  موضوعات : انگیزشی , آموزشی , پزشکی ,
  نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.
 • این نظر توسط mahtab در تاریخ 1391/10/14 و 17:01 دقیقه ارسال شده است

  وای نمیدونم چرا هرچی نظر میدم نمیاد.
  خب خداکنه الان بیاد.
  نوید جان ممنوووووون.کامل ومفیدبود باعث شد خیلی چیزا بفهمم.تازه حالا علاوه بر داروسازی باید روانشناس هم بشماشکالی که نداره؟؟؟بازم مرسییییییی
  پاسخ : ممنون مهتابم نه چه فرقي ميكنه مهم اينه خانوم دكترم بشي
  موفق باشي ژممنون كه خوندي

  این نظر توسط nafas66 در تاریخ 1391/10/14 و 15:20 دقیقه ارسال شده است

  بازم ممنون
  این یکیم خوب بود

  باعث میشه بیشتر به رفتار بقیه توجه کنمااا

  عالی بود
  پاسخ : ممنون نفس جان موفق باشی

  این نظر توسط mahtab در تاریخ 1391/10/14 و 13:18 دقیقه ارسال شده است

  خوب بود.ممنون.


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی