close
دانلود فیلم
موفقیت با یک گام آغاز میشود

موفقیت با یک گام آغاز میشود

موفقیت با یک گام آغاز میشود,موفقیت,موفقیت زود به دست نمی آید,بایستند در برابر رسیدن به آرزوهایت,
موفقیتبسم رب المهدی (عج) موفقیت با یک گام آغاز میشودگامی که می بردت تا آن جایی که عزمت و از خودگذشتگی ات میطلبدچه بسا کسانی تو را در این گام همراه شونداما سرانجام این اراده توست که تو را به مقصد میرساندو به راستی که کفایتت می کندتا سفر را به پایان بریموفقیت زود به دست نمی آیدو نیز…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ