close
دانلود فیلم
17 فرآیند جنسی

17 فرآیند جنسی

آرامش روحی و روانی,17 فرآیند جنسی,جنسی,محل برقراری رابطه,17 فرآیند جنسی در زنان,17 فرآیند جنسی در مردان,
موارد مشترک در بین زن و مرد که در کیفیت رابطه جنسی آنها موثر است ۱) گام نخست آرامش روحی و روانیعواملی نظیر اضطراب ، استرس ، ترس ، ناراحتی و نگرانی ،خستگی و عدم تمرکز میتواند در مراحل برانگیختگی یا تحریک ، فرایند رابطه جنسی و ارضای جنسی مرد و زن موثر باشد لیکن زوجین قبل از همبستر…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ