close
دانلود فیلم
با احساس ناکامی ناشی از نرسیدن به آرزوهایم چه کنم؟

با احساس ناکامی ناشی از نرسیدن به آرزوهایم چه کنم؟

نرسیدن به آرزوها.,نرسیدن به آرزوها,احساس ناکامی,افکار منفی ذهن,
نرسیدن به آرزوهای مهمی که در زندگی داشته ایم و تحقق آن ها باعث تغییرات بزرگی در زندگیمان می شود، گاهی سبب می شود  که افکار منفی ناشی از این ناکامی، سایر فرصت هایمان را در آینده بگیرد و این چیزی نیست جز مقاومت افکار منفی خودمان در مقابل واکنش ایمنی روان. دکتر مکری، روانپزشک در…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ