close
دانلود فیلم
برای اینکه موفق باشید وموفق بمانید....

برای اینکه موفق باشید وموفق بمانید....

رمز موفقیت شما چیست؟ 1.خودتان راباورکنید. 2.هیچ چیز دردنیا سختراز درس خواندن نیست وبعدازمدتی بهترازدرس خواندن نیست. 3.تصمیم بگیرید حوصله کنید وبرنامه داشته باشید هیچگاه جا نزنید بعدازمدتی نتیجه میگیرید. 4.با اولیای خود صحبت کنید بهترین دوستانتان هستند. 5.تمام ادمهای موفق روزی نامید…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ