close
دانلود فیلم
راه زندگی (شماره 8 - کنکوری! از گمراهی بیرون بیا- دکتر افشار)

راه زندگی (شماره 8 - کنکوری! از گمراهی بیرون بیا- دکتر افشار)

راه زندگی,موفقیت,کنکور,مشاوره,دکتر افشار,
اگر به گذشته برمی گشتم... اما افسوس که این داستان برای همیشه تکرار خواهد شد. تا وقتی فرصت داریم نمی خواهیم و نمی توانیم بپذیریم که "من می توانیم" ، اگر آن زمان که آخرین فرصت ها مثل هوای گرگ و میش اول صبح ، چشم دلمان را روشن می کند ، می خواهیم اما دیگر فرصت آنقدر نیست که بتوانیم . مشاوره…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ