close
دانلود فیلم
طرز رفتار خود را با ماه تولد پیدا کنید

طرز رفتار خود را با ماه تولد پیدا کنید

فروردینی ها,مهری ها,اسفندی ها,اردیبهشتی ها,تیری ها,دی ها,شهریوری ها,آذری ها,آبانی ها,مردادی ها,خردادی ها,بهمنی ها,
ماها نماد های از انسان ها ادامه مطلب لطفا از سه نفر هرگز متنفر نباش فروردینی ها، مهری ها، اسفندی ها چون بهترینن... سه نفر رو هرگز نرنجون اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ی ها چون صادقن... سه نفر رو هیچ وقت نذار از زندگیت برن شهریوری ها ، آذری ها ،آبانی ها چون به درد دلت گوش میدن... سه نفر رو…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ