close
تبلیغات در اینترنت
نوروز در فرهنگ شيعه
جمعه 30 مهر 1395
پنل کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
مشاوره دانشجویان سایت
سوالات آزمون های آزمایشی
سوالات کارشناسی ارشد
نرم افزار های اندرویدی
اتاق آرزو
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
نظر سنجی
بیشتر به دنبال کدام مطالب هستید?

آرشیو ماهانه
چت روم سایت
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
نوروز در فرهنگ شيعه
 • تعداد بازدید : 221
 • نوروز در فرهنگ شيعه

  مبناى محاسبه روز نوروز

  نوروز در فرهنگ شيعه

  نوروز در منابع كهن شيعى

  نوروز در منابع اهل سنت

  نوروز در منابع شيعى قرن هفتم به بعد

  نوروز و نوروزيه‏هاى دوره صفوى

  فهرست نوروزيه‏ها

  گزارش رساله آقارضى قزوينى

  گزارش رساله خواجويى

  نوروز در فرهنگ شيعه

  رسولجعفريان


  نوروزدر فرهنگ شيعه

   

  نوروز يا روز نو، در همه تقاويم، در همه دوره‏ها و در ميان همهفرهنگها، با اسامى گوناگون مطرح بوده و هست. گردش زمين به دور خورشيد و پديد آمدنروز و شب و فصول سال و نيز حركت ماه بر گرد زمين، بشر را به محاسبه واداشته و بهطور طبيعى تقويم را پديد آورده است. آغاز هر سال، شروع جديدى است كه خود به نوعىانسان را با احساسى تازه و تولدى نو به حركت در مى‏آورد. اين آغاز همراه با شادى وسرور بوده و در هر فرهنگى آيينهاى ويژه‏اى براى نشان دادن خوش حالى و شادى تعبيهشده است. در ميان ايرانيان، اين روز نو، روزى بود كه شاه جديد ساسانى به تختمى‏نشست. خواهيم ديد كه آخرين نوروز ايرانى، كه طى آن آيينهاى ويژه‏اى را اجرامى‏كردند، [1] روزى در اواخر خردادماه بود كه يزدگرد سوم بر تخت نشست و از آنپس، اين نوروز، هر سال، با توجه به عدم محاسبه كبيسه و اهمال آن، در هر چهار ساليك روز به عقب مى‏افتاد. پس از آمدن اسلام، سنت نوروز، پابرجا ماند و اين بداندليل بود كه مردم ايران، به سرعت اسلام را نپذيرفته و تا يكى دو سه قرن، بسيارى ازآنان بر آيين كهن خود بودند. حتى اگر اسلام را پذيرفتند، نتوانستند به آسانى آن راترك كنند. دانسته است كه اسلام دو عيد را با عنوان عيد فطر و اضحى با آيينهاى ويژهمطرح كرد، هر چند آنها آغاز سال نبود اما به هر روى عيد طبيعى مسلمانان به شمارمى‏آمد. در برابر، نه از سوى اهل سنت و نه امامان شيعه، موضعگيرى روشن و شناختهشده مفصلى نسبت‏به نوروز مطرح نشد. آنچه در اين باره گفته شده پس از اين اشارهخواهيم كرد.

  بحث از نوروز، در فرهنگ شيعه، از قرن پنجم به بعد مطرح شد و تاآنجا كه به منابع برجاى مانده ارتباط مربوط مى‏شود، نخستين بار در مختصر مصباح شيخطوسى از آن ياد شد. پس از آن در منابع ديگر هم وارد گرديد. در اين مقال سير ورودآن را در منابع شيعه و موضعگيرى فقهاى شيعه در باره آن را توضيح خواهيم داد. نكتهجالب توجه آنكه در دوره صفوى، آثار فراوانى در زمينه عيد نوروز نوشته شد. شيخآقابزرگ ذيل مدخل نوروزيه، از بيش از پانزده رساله كه در دوره صفوى تاليف شده يادكرده است. در اين مقال برآنيم تا بر چند رساله نوروزيه كه در اين دوره تاليف شدهشرحى به دست دهيم.  مبناىمحاسبه روز نوروز

   

  نوروز نخستين روز فروردين ماه شمسى به حساب مى‏آيد. محاسبه سالشمسى تا پيش از پيدايش تاريخ جلالى در سال 467 يا 471، بدين ترتيب بود كه سال رادوازده ماه سى روزه تقسيم مى‏كردند كه جمعا 360 روز مى‏شد. پنج روز باقى مانده رادر پايان آبان ماه يا اسفندماه بر آن مى‏افزودند كه جمعا 365 روز مى‏شد. با اينحال پنج‏ساعت و 48 دقيقه و 51/45 ثانيه باقى مى‏ماند. اين زمان، در هر چهار سال يكروز مى‏شد و از آنجا كه در محاسبه نمى‏آمد، روز اول فروردين در فصول سال تغييرمى‏كرد. بنابر اين ماههاى شمسى نيز در آن زمان، مانند ماههاى قمرى در فصول سالمتغير بود. معناى اين سخن آن است كه نوروز در ابتداى فروردين واقعى، يعنى نقطهآغاز اعتدال ربيعى قرار نداشت.

  زمانى كه يزدگرد سوم، آخرين شاه ساسانى، در سال 632 ميلادى به تخت نشست، روز نخست‏سال،يعنى اول فروردين در آن تاريخ، مطابق بود با شانزدهم حزيران (ژوئن) (مطابق با 27خرداد). پس از آن با محاسبه بالا، روز نوروز يا اول فروردين، هر چهار سال، يك روزبه عقب مى‏آمد.

  در سال 467، روز نوروز مطابق دوازدهم حوت يا اسفند بود. در اينسال، ملكشاه سلجوقى، دستور داد تا منجمان، محاسبه دقيقى از سال شمسى انجام داده وروز اول فروردين را معين كنند. بر اساس محاسبه خواجه عبدالرحمان خازنى، منجم مرو،عوض آن كه بر اساس محاسبه قبلى، روز واقعى دوازدهم اسفند را اول فروردين دانستهشود، اول فروردين را هيجده روز جلوتر برده و در ابتداى اعتدال ربيعى، يعنى فروردينواقعى قرار داد. در محاسبه جديد، هر سال را در چهار نوبت، 365 روز محاسبه كرده(دوازده سى روز به ضميمه پنج روز كه در آخر ماه آبان يا اسفند افزوده مى‏شد) و سالپنجم را 366 روز محاسبه كردند. البته پس از هر هشت دوره چهارساله، سال پنجم را 366قرار مى‏دادند. در اين محاسبه آن پنج‏ساعت و اندى نيز در محاسبه مى‏آمد. بدينترتيب، روز نوروز، به عنوان نخستين روز فروردين ماه، از آن سال ثابت ماند.

  بنابر اين، نخستين سالى كه روز اول فروردين آن دقيقا مطابقآغاز زمان اعتدال ربيعى بود، سال 467 (يا 471) بوده است. [2]  نوروزدر فرهنگ شيعه

   

  دانسته است كه سال قمرى، به عنوان سالشمار پذيرفته شده درآيينهاى دينى در دين مبين اسلام پذيرفته شده و در ميان مردم و كتابهاى تاريخىمرسوم بوده است. در كنار آن سال شمسى، به دليل ثبات آن در تعيين فصول، هميشه بهعنوان سال مورد استفاده در امر كشاورزى و خراج و جز آن، اهميت‏خود را حفظ كرده ودر تقاويم محاسبه و ياد مى‏شده است. تطبيق اين دو روز شمار با يكديگر در فرهنگهاىمختلف هميشه مورد بحث واقع شده و راه حلهاى مختلفى براى آن عرضه شده است. سيرى ازاين تطبيقها در ميان تاريخ قمرى و شمسى را تقى‏زاده مورد بحث قرار گرفته است. [3]

  در سال 1304 شمسى (1343 قمرى مطابق 1925 ميلادى) در ايران، تقويم شمسى، به عنوان تقويمرسمى پذيرفته شد. محاسبه پيشين كه دقيق بود مراعات شد و تنها عوض افزودن پنج روزبه سال، شش ماه نخست‏سال را سى و يك روز، و پنج ماه دوم را سى روز و اسفند را بيستو نه روز قرار دادند كه هر چهار سال، سى روز محاسبه مى‏شد. سالى كه اسفند آن سىروز بود، آن را سال كبيسه ناميدند. [4] در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايراننيز مبناى محاسبه سال شمسى بوده و سال قمرى نيز در كنار آن به عنوان تقويم دينىمورد تاكيد قرار گرفت.

  اين بود اجمالى از نوروز در تقويم شمسى. مهمترين نكته آن، ايناست كه نوروز تا سال 467 درسال متغير بوده وپس ازآن درآغازاعتدال ربيعى قرارگرفتهواز آن پس تغييرى نيافته است.  نوروزدر منابع كهن شيعى

   

  در آغاز بايد اشاره كنيم كه مقصود از منابع كهن منابعى است كهتا زمان شيخ طوسى تاليف شده است. آنچه كه در باره نوروز در اين منابع آمده، به شرحزير است:

  نخست آن كه نجاشى ذيل شرح حال ابوالحسن نصر بن عامر بن وهب سنجارىنوشته است كه وى از ثقات اصحاب است و كتابهايى داشته از جمله كتاب ما روى فى يومالنيروز. [5] روشن نيست حجم رواياتى كه وى در اينكتاب جمع آورى كرده چه اندازه بوده است. گفتنى است كه صاحب بن عباد كه بايد او رابا احتياط شيعه معتزلى دانست، كتابى با عنوان كتاب الاعياد و فضائل النيروز داشتهاست. [6]

  در منابع كهن، چند روايت نيز در باره نوروز آمده، كه به اينترتيب است:

  1- نخست روايتى از ابراهيم كرخى كه ضمن آن از امام صادقعليه السلام سؤال شده كه شخصى مزرعه بزرگى دارد. در روز مهرگان يا نوروز، هدايايى(از طرف كسانى كه بر روى آن كار مى‏كنند) به او داده مى‏شود. آيا بپذيرد؟ حضرت فرمود:آنها كه هديه مى‏دهند مسلمانند؟ ابراهيم مى‏گويد: آرى. حضرت فرمود: هديه آنها را بپذيرد. [7]

  2- روايت ديگر چنين است كه در روز نوروز به اميرالمؤمنينعليه السلام گفته شد: اليوم النيروز. حضرت فرمودند: اصنعوا كل يوم نيروزا هر روز را نوروزكنيد. [8] و نقل ديگر همان روايت آن كه حضرتفرمود: نيروزنا كل يوم. [9] اين همان روايتى استكه در آن گفته شده در روز نوروز به آن حضرت، فالوذج هديه كردند و حضرت اين پاسخ رادادند. در حاشيه نسخه‏اى از فهرست ابن‏نديم آمده كه ثابت‏بن نعمان بن مرزبان، پدرابوحنيفه، يا جد او همان كسى بود كه فالوذج به امام على عليه السلام هديه كرد وحضرت فرمود: نوروزنا كل يوم يا مهرجونا كل يوم. [10] تعبيرى كه صاحبدعائم آورده قدرى متفاوت است. در آنجا آمده: وقتى فالوذج به امام اهدا شد، حضرتدليلش را پرسيد؛ گفتند: امروز نوروز است. حضرت فرمود: فنيروزا ان قدرتم كل يوم.يعنى تهادوا و تواصلوا فى الله. [11] اين روايت را بخارىنيز در التاريخ الكبير آورده است. [12]

  به جز آنچه از من لايحضر نقل شد، در آثار صدوق، اشاره‏اى بهنوروز نشده است. تنها در عيون اخبارالرضا عليه السلام ضمن اشاره به داستانزيدالنار آمده كه جعفر بن يحيى برمكى بعد از كشتن ابن افطس علوى، سر وى را همراههداياى نوروز نزد هارون فرستاد. [13] صدوق هيچ اشاره ديگرى به نوروزنكرده است. [14] گفتنى است كه درآثار شيخ مفيد نيز، كلمه نوروز يا نيروز يافت نشد. [15]

  3- اشاره شد كه در تهذيب شيخ طوسى، به بحث هديه در روزنوروز و مهرجان [16] اشاره شده بود. جداى از آن شيخ طوسى در مصباح المتهجد، براىنخستين بار بحث از روز نوروز، به عنوان روزى متبرك كه روزه استحبابى و نماز دارد،كرده است. آنچه در مصباح (به نقل از بحار) آمده چنين است:

  روى المعلى بن خنيس عن مولانا الصادق عليه السلام فى يومالنيروز قال: اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما فاذا صليت النوافل و الظهر و العصر، فصل اربع ركعات، تقرا فىاول ركعة فاتحة الكتاب و عشر مرات انا انزلناه و... [17] گفتنى است كه شيخ روز روز نوروز رانه در مصباح و نه در مختصر مصباح معين نكرده است.

  4- ابن ادريس (598) در سرائر مى‏نويسد: شيخ ما ابوجعفر درمختصر مصباح آورده از چهار ركعت نماز مستحب در نوروز فرس سخن گفته اما روز آن رامعين نكرده، چنانكه ماه آن را از ماههاى رومى يا عربى مشخص نكرده است. آنچه برخىاز اهل حساب و علماى هيئت و اهل فن در كتابش گفته، اين است كه روز نوروز دهم ماهايار (دهم ماه مه مطابق دوم ارديبهشت) كه سى و يك روز است مى‏باشد. زمانى كه نوروزاز آن گذشت، روز نوروز فرا مى رسد. گفته شده نيروز و نوروز دو لغت است. اما نيروزمعتضد كه به آن نوروز معتضدى مى‏گويند، روز يازدهم حزيران (يازدهم ژوئن مطابق سومخرداد) است. مردمان سواد و زارعين، در باره امر خراج به وى شكايت كردند و اين كهقبل از رسيدن محصول، خراج گفته مى‏شود و همين سبب بدهكارى آنهاست كه خود عامل اجحافبه رعاياست. او مصصم شد كه پيش از يازدهم حزيران خراج از كسى مطالبه نكنند. شعرىنيز در باره اين عمل او سروده شد... همه اين مطلب را صولى در كتاب الاوراق آوردهاست. [18]

  در دو كتاب دعا كه به فارسى در قرن ششم تاليف شده ياد از حديثمعلى بن خنيس در اعمال روز نوروز كه مهمترين آنها، گرفتن روز، پوشيدن لباس نيكو ونماز مخصوص است، شده است. اين دو مورد از دو متن فارسى شيعى قرن ششم قابل توجه استجز آن كه به احتمال قريب به يقين برگرفته از شيخ طوسى است.

  5- در كتاب ذخيرة الاخره كه مشتمل بر ادعيه بوده و در نيمهنخست قرن ششم تاليف شده، فصلى تحت عنوان عمل روز نوروز فارسيان آمده است. در شرحآن حديث معلى بن خنيس به اين ترتيب نقل شده است:

  روايت كند معلى بن خنيس از صادق عليه السلام كه گفت: چون روزنوروز بود، روزه دار و غسل كن و جامه پاكترين درپوش و بوى خوش بكار دار و چون نمازپشين و ديگر و سنتهاى آن بگذارده باشى، چهار ركعت نماز كن به دو سلام و بخوان درركعت اول الحمد و ده بار انا انزلناه فى ليلة القدر و در ركعت دويم الحمد و ده باروده بار قل يا ايها الكافرون و در ركعت‏سيم الحمد و ده بار قل هو الله احدودرچهارم ركعت الحمد و ده بار معوذتين. و چون از نماز فارغ گردى تسبيح زهرا عليهماالسلام بگوى. چون چنين بكنى خداى تعالى شصت‏ساله گناه تو بيامرزد. و دعااين است:... [19]

  6- در كتاب نزهة الزاهد نيز كه در نيمه دوم قرن ششم يا نيمهنخست قرن هفتم نوشته شده آمده است: نوروز فرس: امام جعفر صادق عليه السلام گفت: چونروز نوروز در آيد غسل كن و جامه پاك‏ترين در پوش و بوى خوش بكار دار و روزه فراگيرو پس از نماز پيشين و ديگر، چهار ركعت نماز كن به دو سلام. پس از الحمد در اولركعت، ده بار انا انزلناه بخوان و در دوم ده بار قل ياايها الكافرون و در سوم دهبار قل هو الله احد و در چهارم ده بار هر دو قل اعوذ. و چون فارغ شوى سجده شكر كنو اين دعا بخوان تا تو را گناه شصت‏ساله بيامرزد. و دعا اين است: اللهم صل على محمد و المحمد الاوصياء المرضيين و صل على جميع انبياءك و رسلك بافضل صلواتك و بارك عليهمبافضل بركاتك ... [20]

  7- قطب الدين راوندى (م 573) حديثى در باره نوروز، در كتاب لباللباب خود آورده است: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ابدلكم بيومينيومين، بيوم النيروز و المهرجان، الفطر و الاضحى. دوروز رابراى شما جانشين دوروز كردم.عيد فطر وقربان را بجاى عيدنوروز و مهرگان قرار دادم. [21]

  مناسب است در اينجا بيفزايم كه مراسم نوروز در شهرهاى شيعه نيزبرپا بوده است. حداقل دو قصيده از سيدضياءالدين ابوالرضا فضل الله راوندى از قرنششم در دست داريم كه عيد نوروز را به برخى از بزرگان آن ناحيه تبريك گفته است. دريكى از اين اشعار آمده:

  هذا الربيع و هذه ازهاره وافى سواءليله و نهاره. [22]

  8- ابن شهر آشوب (م 588) در مناقب خبرى در برخورد منصور با امامكاظم عليه السلام آورده است. وى مى‏نويسد: منصور از امام خواست تا در عيد نوروز،بجاى او در مجلسى نشسته و هدايايى را كه آورده مى‏شد از طرف او بگيرد. امام درپاسخ چنين گفت:

  انى قد فتشت الاخبار عن جدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم اجد لهذا العيد خبرا؛ انه سنة للفرس محاها الاسلام و معاذ الله ان نحيى مامحاه الاسلام. [23]

  من اخبارى را كه از جدم رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم واردشده بررسى كردم و خبرى در رابطه با اين عيد پيدا نكردم. اين عيد از سنن ايرانياناست كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده است. به خدا پناه مى‏برم از اينكه چيزى را كهاسلام آن را از ميان برده دوباره آن را زنده كنم.

  صاحب جواهر با توجه به نقل شيخ، ابن‏فهد، شهيد اول و ديگرمتاخرين، بر مسلم بودن استحباب روزه روز نوروز تاكيد كرده است. سپس نقل بالا را ازامام كاظم عليه السلام آورده و گفته است كه اين نقل نمى‏تواند معارض ادله استحبابباشد، به علاوه كه محتمل است كه بر اساس تقيه صادر شده باشد؛ شايد هم مقصود نوروزىجز نوروزى باشد كه متفق عليه است. [24] بايد توجه داشت كه مستند همه، روايتمعلى بن خنيس است. به علاوه، اگر تقيه‏اى در كار بود، بايد امام همان ابتدا موافقتمى‏كرد نه مخالفت. نكته سوم وى نيز واضح البطلان است، زيرا به هر روزى در آنروزگار، يك نوروز بيشتر وجود نداشته است.

  اين بود آنچه در منابع شيعه تا قرن ششم در باره نوروز نقل شدهاست. در اين باره، مهم همان روايت معلى بن خنيس است و جز آن، چيزى در باره تاييدنوروز به چشم نمى‏خورد. منشا آنچه در آثار بعدى در باره استحباب غسل روز نوروز ونماز و دعاى مربوطه آمده، همين نص است و بس. البته مطالب ديگرى نيز افزوده شده كهمنشا آنها را اشاره خواهيم كرد.  نوروزدر منابع اهل سنت

   

  در اينجا بى‏مناسب نيست، اشاره‏اى به آنچه در منابع اهل سنت درباره روز نوروز آمده داشته باشيم. بطور كلى بايد گفت كه اين عيد، از پس از اسلاممورد توجه حكام اموى و عباسى بوده و بويژه در حوزه شرق، هداياى نوروز به طور مرتباز طرف حكام از كدخدايان دريافت مى‏شده است. افزون بر آن كار گرفتن خراج نيز براساس نوروز بوده و يكى دوبار در عهد متوكل [25] و معتضد عباسى، [26] نوروز تا تيرماه به تاخير افتاده تا مردم در پرداخت آنگرفتار مشكل نشوند، زيرا در اين وقت محصول به دست مى‏آمده است. در زمان مقتدر نيزاين مشكل به عنوان نوعى ظلم در حق رعايا مطرح بوده است. [27]

  به گزارش يعقوبى، معاويه پس از رسيدن به خلافت، به عبدالرحمنبن ابى‏بكره نوشته است تا هداياى نوروز و مهرگان براى وى ارسال شود. [28] عمر بن عبدالعزيز، در رديف كارهاىاصلاحى خود اين امر را متوقف كرده [29] و نامه‏اى به يكى از حكام خويش نوشته تا از گرفتن هداياىنوروز و مهرگان خوددارى كند. [30] بعد از وى، يزيد بنعبدالملك بار ديگر گرفتن هداياى نوروزى را باب كرده است. [31] در زمان نصر بنسيار نيز گرفتن هدايا در خراسان مرسوم بوده، [32] چنانكه در سال 236 در فارس. [33] در باره نوروز ومهرگان در ادب عربى، مقالاتى در زبانهاى فرنگى نوشته شده است. [34]

  در تمام اين دوران، روز نوروز به عنوان يك روز معين براىمسلمانان شرق شناخته شده بوده و به دليل درگير بودن آن با امر خراج، موقعيت‏خود راحفظ كرده است. شاعرى در سال 220 هجرى، روز نوروز را در رديف دو عيد فطر و اضحىقرار داده است:

  فابكوا على التمر ابكى الله اعينكم فىكل اضحى و فى فطر و نيروز

  شواهد وجود دارد كه در اواخر قرن سوم، توده مردم در اين نواحى،در ايام نوروز به آتش بازى و ريختن آب مى‏پرداخته‏اند. حكومت نيز به احتمال تحتتاثير فقهاى اهل سنت، با آن مقابله مى‏كرده است.

  در حوادث سال 282 آمده است كه در اين سال، مردم از آنچه درنوروز عجم، از آتش بازى و ريختن آب و جز آن انجام مى‏دادند، منع شدند. [35]

  در حوادث سال 284 آمده است كه روزچهار شنبه، سوم جمادى الثانيه، يازدهم حزيران (ماه ژوئن)، در چهارسوها و بازارهاىبغداد، اعلام شد كه كسى در شب نوروز حق روشن كردن آتش و ريختن آب را ندارد. روزپنجشنبه نيز همين اعلان، اعلام شد. اما در عصر روز جمعه، در خانه سعيد بن يكسين،رئيس شرطه بغداد، در بخش شرقى بغداد، اعلام شد كه خليفه، مردم را در روشن كردن آتشو ريختن آب آزاد گذاشته است. پس از آن توده مردم، حتى بيش از حد به اين كارپرداختند به طورى كه بر روى اصحاب شرطه نيز در مجلس جسر (پل) آب ريختند. [36]

  برگزارى مراسم نوروز نه تنها در شرق اسلامى، بلكه در غرب نيزرواج يافته است. به نقل مقريزيه در سال 363 هجرى، المعزلدين الله، خليفه فاطمىمصر، دستور داد تا از روشن كردن آتش در شب نوروز و همچنين ريختن آب خوددارى كنند.در همانجا آمده است كه در سال 361، آتش بازى گسترده‏اى در قاهره انجام شده و اينكار سه روز ادامه يافته است. بدنيال بود، معز فاطمى مردم را از روشن كردن آتش وريختن آب منع كرده و كسانى را نيز گرفته و حبس كردند. [37] همو آورده است كه در سال 517 هجرىنيز در روز نوروز هداياى گرانبهايى از طرف امرا تقديم شده كه بسيار بسيار مفصل وگرانقيمت بوده است. [38] همو در سالهاى بعداز آن روز، كه از آن با عنوان نوروز قبطى ياد شده، از گستردگى بازى و كارهاى ضداخلاق و گرفتن هديه توسط امير نوروز و جز آن سخن گفته است. [39] در منابع فقهى اهلسنت هم، مخالفت‏با نوروز ديده مى‏شود. از جمله غزالى در كيمياى سعادت بر ضد نوروزسخن گفته است. [40] در منبع ديگرى،گفته شده است: روزه گرفتن روز شنبه، كراهت دارد چون تشبه به يهود است. نيز روزهگرفتن نوروز و مهرگان، چرا كه آن هم تشبه به مجوس است.[41]

  ابن قدامه نيز نوشته است: روزه گرفتن نوروز و مهرگان كراهتدارد، زيرا اين ها، روزهايى است كه كفار آن را بزرگ مى‏شمرند. [42] گفتنى است كه گروه طالبان كه در حالحاضر بر افغانستان حاكم‏اند، امسال (1376) اعلام كردند كه برگزارى مراسم نوروز برخلاف اسلام بوده و نبايد تعطيل شود.  نوروزدر منابع شيعى قرن هفتم به بعد

   

  همانگونه كه گذشت، منابع بعدى، با تكيه بر سخن شيخ، به بياناعمال روز نوروز در كنار اعياد ديگر پرداخته‏اند. اما بحث مهم از اين زمان به بعد،بحث از تعيين روز نوروز است . كسانى از فقيهان براى تعيين روز نوروز كوششهايىكرده‏اند. از آن جمله شهيد اول (م 786) در كتاب ذكرى الشيعة است. وى در آنجا بااشاره به روايت معلى بن خنيس نوشته است كه مقصود از نوروز يا اول سال فارسيان ياوارد شدن خورشد در برج حمل (فروردين) و يا دهم ايار (دوم ارديبهشت) است. بدين‏ترتيب سه‏قولدراين‏باره‏نقل‏كرده‏كه تفصيل آن درسخن ابن‏فهد آمده‏است. [43]

  عبارت مفصل در تعيين روز نوروز از احمد بن محمد بن فهد حلى (م841) است. وى با اشاره به سخن شيخ طوسى در مختصر مصباح المتهجد و چهار ركعت نمازمستحبى آن مى‏نويسد: «يوم النيروز جليل القدر اما تعيين روز آن از سال مشكل است.اين در حالى است كه چون متعلق عبادت الهى شده شناخت آن مهم است و با اين حال، ازعلماى ما جز آنچه ابن‏ادريس گفته متعرض بيان آن نشده‏است.» سپس ابن‏فهد سخنابن‏ادريس وشهيد را آورده‏است.

  آنگاه در باره سخن شهيد كه گفته روز نوروز يا اول سال فارسيانيا رفتن خورشيد به برج حمل است مى‏نويسد: قول نخست وى كه اول سال فارسيان باشدهمان است كه در ميان فقهاى عجم مشهور است. آنها نوروز را زمان وارد شدن خورشيد بهبرج جدى اين همان است كه نويسنده كتاب الانواء آن را گفته است. [44] پس از آن سخن صاحب الانواء را نقلكرده. آنگاه مى‏افزايد: آنچه از اين تفاسير درست‏تر است، آن كه نوروز همان زمانوارد شدن خورشيد به برج حمل (فروردين) است. سپس دلائلى براى آن ذكر مى‏كند.مهمترين دليل آن كه شناخت اين روز به عنوان نوروز ميان مردم رايج است و طبعا خطاببايد راجع به همين عرف باشد. آنگاه خود دو اشكال بر اين دليل آورده؛ يكى آن كه در همهمناطق عجم، نوروز بر روز اول ورود خورشيد در حمل اطلاق نمى‏شود و دوم آن كه نوروزبودن روز نخست ماه حمل، نوروز سلطانى است و جديد است. اين اشاره به تغيير روزنوروز در زمان سلطان ملكشاه سلجوقى است. پاسخ ابن فهد آن است كه وقتى عرف مختلفشد، عرف شرعى بايد مراعات شود. اگر چنين عرفى در كار نبود، عرف نزديكترين بلاد بهشرع بايد مراعات شود. افزون بر آن، هر دو تفسير از نوروز - اعم از سلطانى و غير آن- مربوط به پيش از اسلام است! [45]

  نكته مهم در مطالب ابن‏فهد آن است كه روايت معلى بن خنيس را بهگونه‏اى ديگر نقل كرده و شكل مفصل آن را آورده است. وى از نسابه معاصر خود علامهبهاءالدين على بن عبدالحميد نسابه - و او به سند خود تا معلى بن خنيس - روايتمفصلى را در باره روز نوروز آورده است. اين روايت پيش از اين زمان، در منابع ديگرشيعى نبوده است. روايت چنين است كه معلى نقل كرده كه امام صادق عليه السلام فرمود:روز نوروز، روزى است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم، براى امام على عليهالسلام در غدير پيمان گرفت و مردم به ولايت او اعتراف كردند. خوشا به حال كسى كهبر آن پيمان باقى ماند و بدا به حال كسى كه آن عهد را شكست. روز نوروز، روزى استكه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم امام على عليه السلام را به وادى جن فرستاد واو بر آنها عهدها و پيمانها گرفت. روز نوروز، روزى است كه امام على عليه السلام برخوارج غلبه يافت و ذوالثديه را كشت. روز نوروز، روزى است كه قائم ما از اهل بيتعليهم السلام قيام خواهد كرد و خداوند او را بر دجال پيروز خواهد نمود و دجال رابر كناسه كوفه بدار خواهد زد. هيچ نوروزى نخواهد آمد جز آن كه ما انتظار فرجى درآن داريم. اين از روزهاى متعلق به ماست كه فارسيان آن را حفظ كردند و شما (عربها) آن را ضايع كرديد. يكى از انبياىبنى‏اسرائيل از خدايش خواست تا قومى را كه چندين هزار بودند و از ترس مرگ ازديارشان خارج شده بودند و خداوند آنها را ميرانده بود، زنده كند. خداوند به وىفرمود: بر قبرهاى آنان آب بريز. او در اين روز، بر قبور آنها آب ريخت و آنها كه سىهزار تن بودند زنده شدند. همين امر سبب شد تا ريخت آب در روز نوروز سنت‏شود، امرىكه سبب آن را جز راسخان در علم نمى‏دانند. روز نوروز، اول سال فارسيان است. معلىمى‏افزايد: آن حضرت اين مطالب را بر من املا كرد و من از املاى آن حضرت آن رانوشتم. [46]

  ابن فهد، به دنبال آن، روايت ديگرى از معلى نقل كرده است. دراين روايت آمده است كه امام صادق عليه السلام در صبحگاه نوروزى كه معلى به خدمت آنحضرت رسيده بود، از ايشان شنيد كه: روز نوروز، روزى است كه خواند از بندگانش پيمانگرفت تا او را عبادت كرده به وى شرك نورزند و به انبياى او، حجج او و اولياى اوايمان بياورند. روز نوروز، نخستين روزى است كه خورشيد در آن طلوع كرد و بادهاوزيدن گرفت و در زمين شكوفه پديد آمد (و خلقت فيه زهرة الارض .... ). روز نوروز، روزى است كه كشتىنوح بر كوه جودى فرونشست و روزى است كه خداوند كسانى را كه از ترس مرگ ازسرزمينشان خارج شده و مرده بودند زنده كرد. و روزى است كه جبرئيل بر رسول خدا صلىالله عليه وآله و سلم فرود آمد. و روزى است كه ابراهيم بتهاى قومش را شكست. و روزىاست كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم امام على عليه السلام را بر دوش گرفتتا بتهاى قريش را در مسجد الحرام شكست. [47]

  ابن فهد به چهار نكته در اين دو روايت توجه كرده.

  يكى: تطبيق روزنوروز با روز غدير يعنى هيجده ذى‏حجه سال دهم هجرت است.

  دوم: سنت آب ريختنكه در بهار معنا دارد نه در ماه جدى (دى‏ماه).

  سوم: خلقت خورشيددر اين روز كه با سخن منجمان سازگار است و

  چهارم: شكوفه دادن زمين كه باز در فروردين است نه در دى‏ماه. [48] بدين ترتيب وى خواسته تا از اينروايت نتيجه بگيرد كه روز نوروز همان زمان ورود خورشيد به حمل يعنى آغاز فروردينماه است. به نظر مى‏رسد اين قديمى‏ترين بحثى است كه در كتابهاى فقهى شيعه در تعيينروز نوروز شده و بعد از آن در دوره صفوى مكرر مورد نقد و ايراد قرار گرفته است.

  مشكل اين دو حديث آن است كه در منابع كهن شيعه نيامده است. افزونبر آن، روايات مزبور كه در اصل بايد يكى باشد، حاوى دو نوع آگاهى در باره روزنوروز است كه اين خود منشا شبهه در باره آن شده و احتمال جعل آن را تقويت مى‏كند.افزون بر آن، دانسته است كه، ابن غضائرى گفته: غاليان رواياتى را به معلى بن خنيسنسبت داده و نمى‏توان بر اخبار وى اعتماد كرد. [49] در اين صورت، اين روايت كه بى‏گرايشغاليانه يا نگرش افراطى هم نيست، از همان دسته مجعولاتى باشد كه غاليان به معلىنسبت داده‏اند. بايد اين نكته را نيز يادآورى كرد كه گفته شده قرامطه - گرايشىوابسته به مذهب افراطى اسماعيليه - دو روز را در سال كه نوروز و مهرگان بوده، روزهمى‏گرفته‏اند. [50] بلافاصله بايدتاكيد كنيم كه مجوسيان، نه تنها نوروز را روزه نمى‏گرفته‏اند، بلكه به نقل بيرونى،اساسا «مجوس را روزه‏اى نيست و هر كس از ايشان روزه بگيرد گناه كرده است[51]

  ياد از اين نكته لازم است كه بخش ريخت آب روى مردگان كه به يكىاز انبياى بنى‏اسرائيل نسبت داده شده، در روايتى از ابن‏عباس آمده است. [52] در همانجا آمده كه وقتى از مامون درباره سنت آب‏پاشى در روز نوروز سؤال شد، نوروز را همان روزى دانست كه آن مردگان ازقوم بنى‏اسرائيل در آن زنده شدند. تواند بود كه اين روايت از اسرائيليات نيز باشدكه در جامعه اسلامى به نوعى با عقائد رايج پيوند داده شده است.

  از همه اينها گذشته، شايد تاويل ديگرى براى اين روايت‏بتوانجستجو كرد و آن اين كه - در صورت درستى صدور آن از امام صادق عليه السلام - شايدامام، خواسته‏اند بفرمايند كه اصولا هر روزى كه نشانى از پيروزى آيين الهى در آنباشد، نوروز است. درست همان طور كه در يكى از روايات سابق الذكر آمده بود كه امامعلى عليه السلام فرمود: هر روز ما را نوروز كنيد. اين معنا براى نوروز، كاملامطابق تعبير ايام الله است كه در قرآن به روزهاى متعلق به خداوند اطلاق شده است.البته با اين تاويل بايد، آنچه در روايت در باره نوروز فارسيان آمده، قدرى اصلاحشود.! در گزارش برخى از رساله‏هاى دوره صفوى، اشكالات ديگرى بر متن اين خبر واردشده كه به موقع اشاره خواهيم كرد.  نوروزو نوروزيه‏هاى دوره صفوى

   

  چنين به نظر مى‏رسد كه نوروز، در فرهنگ مسلمانان شرقى، حتى باوجود مخالفتهاى برخى از فقهاى سنى‏مذهب، دوام آورده است. عجيب آن كه برخى از آدابو رسوم خاص آن مانند چهارشنبه سورى و سيزده بدر كه از پيش از اسلام وجود داشته، وبى پايگى آن از نگاه اسلام بر همه روشن بوده، به دليل همسويى نوروز با طبيعت و نيزدخالت آن در تعيين خراج سالانه، همچنان حفظ شده است. حضور اين عيد در بخش وسيعى ازدنياى اسلام در حال حاضر، از نواحى عراق و تركيه گرفته تا جمهورى آذربايجان،جمهوريهاى آسياى ميانه، افغانستان، پاكستان و طبعا ايران، نشان آن است كه پيش از تشكيلدولت صفوى، اين عيد مورد اعتناى كامل بوده است. در اينجا بايد دو نكته را موردتوجه قرار داد:

  نكته نخست: آن كه در دوره صفوى، تاريخ قمرى و شمسى رواج داشته و طبعامراسم نوروز برگزار مى‏شده است. اولئاريوس در آن عهد چنين نوشته: «ايرانى‏ها سال خود رابرحسب حركت خورشيد و ماه تعيين و تنظيم مى‏كنند و به همين جهت داراى دو نوع سالشمسى و قمرى مى‏باشند. سال قمرى از نظر مذهبى برايشان اهميت دارد كه اعياد وروزهاى سوگوارى خود را برحسب آن سال تعيين مى‏كنند.» وى پس از آن اشاره كرده كهايرانيان، عمر خود را برحسب سال شمسى محاسبه كرده و مثلا مى‏گويند كه فلان مقدارنوروز از عمر آنها گذشته است. [53] وى چهارشنبه آخر سال را كه چهارشنبهسورى بوده، از ايام مورد توجه مردم ياد كرده و گفته است كه مردم آن را بدترينروزهاى سال دانسته كار را تعطيل مى‏كنند «از خانه كمتر خارج شده و حتى المقدر كمترحرف مى‏زنند و سعى مى‏كنند به كسى پولى ندهند ... عده‏اى هم كوزه‏هاى خود رابرداشته ... به خارج شهر رفته و وزه را از آب پر كرده و آن را مى‏آورند و به خانهو اطاقهاى خود مى‏پاشند و عقيده دارند كه چون آب، صاف و پاك است، پليديها وبدبختيها را از خانه شسته با خود مى‏برد...» [54] تاورنيه نيز از عيدنوروز به با اين عبارت كه از اعياد بزرگ ايرانيان است‏سخن گفته و مى‏نويسد: در اينروز تمام بزرگان براى سلام شاه به دربار حاضر مى‏شوند و هر كس به اندازه شانش بايدارمغان و پيشكشى به شاه بدهد ... و در اين روز شاه ثروت گزافى به دست مى‏آورد ... براى روز اولسال، اگر يك ايرانى اتفاقا پول نداشته باشد كه قباى نو تدارك نمايد، اگر بايد تنخود را گرو بگذارد مى‏گذارد و قباى نو را حتما به دست مى‏آورد. [55] شواهد فراوانى درباره اهميت‏برگزارى مراسم نوروز در ميان ايرانيان در دوره صفوى در دست است كهنيازى به نقل آنها نيست.

  نكته دوم: آن كه اين مساله را بايد از زاويه ديگرى نيز مورد توجه قرارداد و آن اين كه با پيدايش دولت‏شيعى، طبيعى بود كه روزهايى كه در فرهنگ فقهى وتاريخى شيعه، از اهميتى برخوردار است‏بزرگ داشته شده و به عنوان شعائر شيعى بزرگداشته شود. اين روزها، يا روزها عزا و مصيبت‏بودند و يا روزهاى شادى و فرح. نوعديگر، روزهايى بود كه در تقويم مذهبى، عباداتى براى آنها در نظر گرفته شده بود. باتوجه به اختلافاتى كه در تعيين اين روزها وجود داشت، لازم بود تا تحقيقى در بارهتعيين روز دقيق آنها صورت گيرد. به عنوان نمونه چندين رساله مولوديه نوشته شد تااثبات شود تولد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در دوازدهم ربيع الاول بوده يادر هفدهم آن. [56] همينطور رساله‏اى به دستور شاهسلطان حسين صفوى نوشته شد با عنوان هداية الصالحين دراثبات آن كه تولدامام علىعليه السلام در سيزدهم رجب بوده و ساير اقوال نادرست است. [57]

  به علاوه، مردم نياز به تقويمهايى داشتند تا به معرفى اينروزها پرداخته و آداب و عبادات ويژه آنها را بيان كند. نمونه آن كتاب تقويمالمحسنين فى معرفة الساعات و الايام و الاسبوع از فيض كاشانى (م 1091) و اختياراتعلامه مجلسى (م 1110) است. بايد اعتقاد به خوبى و بدى ساعات را هم به اين مطالبافزود و رساله‏هايى كه به اين مسائل هم پرداخت‏به آنچه گذشت، اضافه كرد. مجموع اين مسائل، جريانى را در تاليفپديد آورد كه به نوعى با بحث تقويم ارتباط مى‏يافت.

  با توجه به آنچه در آغاز بحث در باره تفاوت نوروز قديم بانوروز جلالى گفته شد، بحث از تعيين روز نوروز و اين كه آيا نوروز وارد شده درروايات، همين نوروز مرسوم است‏يانه، در ميان علما بالا گرفت. پيش از آن نيز،همانطور كه گذشت، ابن فهد در قرن نهم، نسبتا مفصل به آن پرداخته بود. استدلالهايى كه در اين قبيل رساله‏هاآمده، به طور عمده بر پايه مطالب نجومى، تاريخى و نيز رواياتى است كه به آنهااشاره كرديم. افندى با اشاره به رساله ميرزا ابراهيم حسينى مى‏نويسد: او رساله‏اىنوشت كه نوروز، درست همين روزى است كه اكنون مرسوم است. آقا رضى قزوينى رساله‏اىدر انكار اين مطالب نوشت. همين طور محمدحسين بن ميرزا ابوالحسن قائنى و ميرزا رضىالدين محمد مستوفى خاصه اصفهان دو رساله در تاييد تطبيق روز نوروز وارد شده درروايات با آنچه مرسوم است نوشتند. افندى مى‏نويسد: و قد صارت هذه المسالة مطرحالاراء الفضلاء. [58]

  در اين دوره افزون بر بحثهاى نجومى و اصولى و فقهى در اينباره، يكى دو روايت ديگر در باره نوروز كه در منابع پيشين شناخته شده نيامده، مطرحگرديد. يك روايت را مرحوم علامه مجلسى در بحار بدون آن كه نام منبعش را ياد كند،با اين عبارت كه: رايت فى بعض الكتب المعتبرة آورده و سندى بر آن از همان كتاب نقلكرده است. راوى اين روايت معلى بن خنيس است اما نه در حد چند سطرى كه در مصباح شيخآمده و يا يكى دو صفحه‏اى كه در المهذب ابن فهد آمده، بلكه ده صفحه بحار را به خوداختصاص داده است. [59] آنچه در اين روايت افزون بر نقل ابنفهد آمده، تفصيلى است كه معلى از امام خواسته تا نامهاى فارسى سى روز ماه را بيانكند. به دنبال آن سى نام فارسى همچون هرمزد روز، بهمن روز، اردى‏بهشت روز و...آمده است. علامه مجلسى روايت مزبور را بار ديگر از منبع ديگرى آورده اما در آن‏جانيز نام منبع ياد نشده، بلكه آمده است: وجدت فى بعض كتب المنجمين مرويا عن الصادقعليه السلام... در اين نقل، بخش اول سخن امام با معلى نيامده بلكه تنها نامهاىايرانى سى روز آمده است. [60] نيز همان روايت رانقل كرده بدون نام منبع و تنها با عبارت: و روى ايضا فى بعض الكتب ... [61] جالب آن كه علامهپس از نقل اين سه روايت مى‏نويسد: اين روايات را ما از كتابهاى منجمان نقل كرديم،زيرا از ائمه ما روايت كرده بودند اما من بر آنها اعتمادى ندارم. در نسخ آنها نيزاختلافاتى زيادى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كردم. حقيقت آن است كه ايناسامى براى سى روز از منجمان بوده و روشن نيست‏به چه دليل به امام صادق عليهالسلام نسبت داده شده است. علامه مجلسى به نقل از ابوريحان - و قاعدتا از الاثارالباقيه - آن نامهاى ايرانى را آورده است. [62]

  افزون بر اين روايت، نقل ديگرى هم در دوره صفوى مطرح بوده و آناين است كه هفت‏سلام به مشك و زعفران نوشتن و غساله آن را نوشيدن و چهل مرتبه سورهيس را بر انار خواندن و شصت مرتبه اين دعا را خواندن كه يا محول الحول و الاحوالحول حالنا الى احسن الحال. اين نقل را آقارضى قزوينى آورده و افزوده كه در جايىمعتبر به نظر نرسيده است. [63]  فهرستنوروزيه‏ها

   

  1- النوروزيه، مؤلف ناشناخته. تاليف شده به نام شاه طهماسب.ملامحمد جعفر فرزند محقق سبزوارى از آن نقل كرده است. ذريعه 24 / 382، ش 2054

  2- النوروز، محمد ابراهيم الحسينى المدرس الخادم، (رد برنوروزيه آقا رضى قزوينى) ذريعه، 24 / 379، ش 2040 و نك : ش 2049

  3- نوروز، همان رساله به فارسى.

  4- نوروزيه، محمد تقى بن محمد رضا رازى. تاليف شده به اسمشاه صفى ( سلطنت از 1038 - 1052). نسخه‏اى از آن در كتابخانه مركزى دانشگاه (فهرست12 / 2517) و كتابخانه ملك موجود است. ذريعه، 24 / 383، ش 2053

  5- نوروز و سى روز، فيض كاشانى (م 1091)، در شرح فارسى حديثمعلى بن خنيس. فيض چندين رساله در تقويم دعايى دارد. از جمله تقويم المحسنين ومعيار الساعات. رساله نوروز وسى روز را دكتر معين همراه گفتارى تحت عنوان روزشمارى در ايران باستان در سال 1325 شمسى (توسط انجمن ايران شناسى) چاپ كرده است.ذريعه 24 / 380، ش 2048

  6- نوروزيه، اسماعيل بن محمد باقر خاتون آبادى (م 1116)،تاليف شده به نام شاه سليمان صفوى در يك مقدمه، دوازده باب و يك خاتمه. ذريعه، 24/ 2051

  7- نوروزيه، محمد باقر بن اسماعيل خاتون آبادى (م 1127)،تاليف شده به نام شاه سلطان حسين صفوى. نسخه آن در دانشگاه تهران (فهرست 2 / 1266)موجود است. ذريعه 24 / 379، ش 2042

  8- نوروزيه، ملاباقر بن اسماعيل كجورى. گفته شده در اينرساله، مؤلف ميرمخدوم شريفى را كه در نواقض الروافض بر ضد غدير و نوروز سخن گفتهرد كرده است. آقابزرگ نسخه‏اى از آن نشناسانده است. ذريعه، 24 / 382، ش 2052

  9- نوروزيه، ملامحمد جعفر بن محمد باقر سبزوارى. نسخه‏اىشخصى از آن را آقابزرگ ديده و عبارت نخست آن را آورده است. ذريعه 14 / 382، ش 2055

  10- نوروزيه، مؤلف ؟ نسخه‏اى از اين رساله به شماره 1015 دركتابخانه آيةالله مرعشى موجود است و در آن تاريخ 1084 آمده است.

  11- نوروزيه، آقارضى قزوينى. بسيارى بر اين رساله ردنوشته‏اند. نسخه‏اى از آن به خط مؤلف در كتابخانه ملى موجود است. ذريعه 24 / 383،ش 2058

  12- نوروزيه، ميرمحمد حسين بن محمدصالح خاتون آبادى. نسخه‏اىاز آن در كتابخانه حضرت عبدالعظيم عليه السلام موجود است. ذريعه 24 / 383، ش 2056

  13- نوروزيه، ميرزا محمد حسين بن ميرزا ابوالحسن قائنى. ردىاست‏بر رساله آقارضى قزوينى. ذريعه 24 / 383، ش 2057

  14- نورزويه، رضى الدين محمد مستوفى در رد بر آقا رضى.آقابزرگ نسخه‏اى از آن نشناسانده است. ذريعه 24 / 383، ش 2059

  15- نوروزيه، محمد باقر مجلسى، بحار الانوار ، ج 56، صص 91 -143 . اين مدخل، گرچه رساله مستقلى نيست، اما، به دليل آن كه مرحوم مجلسى مفصل دراين باره سخن گفته، در اينجا معرفى شد.

  16- رساله در فضيلت روز نوروز، مؤلف ؟ نسخه‏اى از آن در نهبرگ در كتابخانه مسجد اعظم (فهرست، ص 459) موجود است.

  17- نوروزنامه، مؤلف ؟ نسخه آن در كتابخانه مسجد اعظم(فهرست، ص 572) موجود است.

  18- نوروزنامه ، مؤلف ؟ نسخه آن در كتابخانه آيةاللهگلپايگانى (فهرست، 3 / 79) موجود است.

  19- نوروزيه، عماد الدين محمود بن مسعود. تاليف شده بنامسلطان حمزه ميرزا. نسخه‏اى از آن در كتابخانه وزيرى يزد (فهرست، 4 / 1167 ، ش2107) موجود است. در آنجا از مؤلف به عنوان جالينوس ثانى ياد شده است. نيز مطالبآن در رساله خواجويى كه ناظر به آن رساله تاليف شده آمده است.

  20- نوروزيه، ملا اسماعيل خواجويى (م 1173). شرح و نقدىاست‏بر رساله عمادالدين بن مسعود. ذريعه 24 / 381 ، ش 2050 (اين رساله را آقاى سيدمهدى رجايىدر ميراث اسلامى ايران دفتر چهارم چاپ كرده است.)

  21- نظم حديث معلى بن خنيس منسوب به خواجه در كتاب سى روز ونوروز فيض كاشانى آمده و بيت اول آن چنين است:

  بقول جعفر صادق خلاصه سادات ز ماهفارسيان هفت روز مذموم است [64]

  22- نوروزيه، ميرزا محمد مهدى بن هدايةالله خراسانى ( 1152 -1217) ردى است‏بر رساله خواجويى. نسخه‏اى از آن در كتابخانه مجلس (فهرست 9 / 322 -326 . فهرست نويس محترم به تفصيل گزارش آن را آورده) موجود است. ذريعه 24 / 384، ش2062

  23- نوروزيه، غياث الدين اديب كاشانى، معاصر ناصرالدين شاهقاجار. در اين رساله اقوال پيشينيان آمده و بررسى شده است. نسخه‏اى از آن دركتابخانه ملى (فهرست 1 / 399) موجود است. ذريعه 24 / 384، ش 2060

  در فهرست نسخه‏هاى خطى فارسى 1 / 367 چندين رساله نوروزيه كهمؤلف آنها ناشناخته است، معرفى شده است.  گزارشرساله آقارضى قزوينى

   

  از رساله‏هاى نورزيه كوتاه اين دوره كه مورد انتقاد برخى قرارگرفته، رساله نوروزيه آقارضى قزوينى است كه آن را در سال 1062 هجرى نگاشته است.عقيده وى آن است كه نوروز در روايات، به هيچ يك از اقوالى كه در باب تعيين نوروزگفته شده قابل تطبيق نيست. عجيب آن كه وى به هر روى راه حل صريحى به دست ندادهاست. در اينجا مهمترين بخش رساله را كه به طور عمده در انكار تطبيق نوروز رايج‏بانوروز ياد شده در روايات است مى‏آوريم.

  آقارضى ابتدا حديث معلى بن خنيس را، آن گونه كه شيخ آورده نقلكرده؛ آنگاه با نقل روايت مربوط به دعاى يا محول الحول و الاحوال، و ياد از ايننكته كه در جاى معتبرى آن را نديده، مى‏نويسد: با اشاره به استحباب اعمال مذكورهدر نوروز و اين كه اين اعمال موقته است و در امثال اين عبادات اگر التزام وقت‏خاصنشود و در اوقات ديگر به عمل آيد بدعت‏باشد مى‏افزايد: «بنابر اين تعبد به اين عملمكلفى تواند كه لااقل ظنى به تعيين وقت مذكور تحصيل كرده باشد و تحصيل اين ظنلامحاله از امارات شرعيه و عرفيه تواند بود. و چون در عرف به اعتبار اختلافاصطلاحات حسابيه، نوروز متعدد است، چنانكه بعضى از آن بعد از اين مذكور مى‏گردد، واشهريه بعضى به بعضى ازمنه اماره نمى‏شود و در ظاهر قرآن چيزى در اين باب نيست،اماره آن از روايات و اخبار تتبع بايد نمود.» وى آنگاه نقلى را كه ابن فهد درالمهذب آورده و ضمن آن به تطبيق روز غدير با نوروز و همينطور روز شكستن بتها با آنشده آورده و در پايان ترجمه آن نقل مى‏نويسد: «روز اول سال فرس كه صريح خاتمه حديثاست، چنانكه با اماره‏اى كه در صدر حديث مذكور است موافق باشد، صعوبتى تمام دارد ووجهش عن قريب ظاهر خواهد شد

  پس از آن سخن ابن‏ادريس را در تعيين روز نوروز آورده كه گفتهاست اين روز همان دهم ماه ايار رومى است. آقارضى به تفصيل در نادرستى اين نظر سخنمى گويد. وى مى‏نويسد: و آنچه از بعضى از محصلين نقل كرده، اگر مراد اين باشد كهنوروز عبارت از روز دهم ايار است ظاهر البطلان است چه اطلاق لفظ نوروز بر آن بههيچ اصطلاح متعارف نيست. و اگر مطلب اين باشد كه در سالى از سالها مطابق دهم اياربوده كلام بى‏فائده است. و اگر مراد اين باشد كه هميشه مطابق دهم ايار است اين نيزباطل است. و تفصيل بيان آن كه اهل فرس به اتفاق علماى هيئت و حساب، تا ظهور جلالالدين ملكشاه سلجوقى در سال شمسى دو اصطلاح داشته‏اند. اول اصطلاح قديم كه مبدا آناز زمان حمشيد بوده و بناء حساب آن بر رصدى موافق رصد ابرخس است كه مدت يك دورهشمس را به حركت‏خاصه 365 روز و ربعى يافته و طريق آن بوده كه هر سال از 119 سال را365 روز گيرند و در سال 120 به جهت كبيسه و اصلاح ربع، يك ماه افزايند كه آن سال395 روز شود. و نقل كرده‏اند كه جلوس هر پادشاهى در هر وقت كه اتفاق افتادى، مبداساختندى و به تتمه سابق نپرداختندى و ضبط سال به اين اصطلاح در زمان ما بلكه اززمان يزدجرد متروك است. ديگر اصطلاح جديد كه اليوم به تاريخ قديم مشهور است و درتقاويم ضبط مى‏كنند و مبدا آن از جلوس يزدجرد شهريار است كه در ربيع الاول احدىعشر من الهجره بوده است و هر سال ايشان 365 روز است‏بى‏زياده و نقصان و دست ازاصطلاح كسر بالكليه برداشتند و لهذا اول سال ايشان در جميع فصول اتفاق مى‏افتد ودر عهد سلطان ملكشاه بناء حساب سال را بر رصد بطليموس ... كه سال شمسى را 365 روزو پنج‏ساعت و نيم و كسرى يافته‏اند نهادند و روز جمعه دهم رمضان سنه 471 كه شمسقبل از وصول به نصف النهار از حوت نقل به حمل كرده بود اول فروردين ماه و روزنوروز ناميدند. و به سبب اعتبار كه در هر سال نوروز از داير بودن در فصول يا اجزاىآن چنانچه از اصطلاحين سابقين لازم مى‏آيد ضبط كردند و اشهر اصطلاحات نوروز درزمان ما اين است اما هيچ يك از اين اصطلاحات ثلاثه با حساب روم موافق نيست، چهاصطلاح روم كه ابتداى آن از عهد اسكندر است‏يا دوازده سال بعد آن، اگرچه در اينمعنى كه نزد ايشان رصد ابرخس معتبر است‏با اصطلاحين اولين موافق است اما در طريقاصلاح كسر با هيچ يك موافقت ندارد، چه در طريق ايشان، چنانكه الحال نيز مشهور استو منجمان در تقاويم ضبط مى‏كنند هر سال را 365 گيرند تا سه سال و سال چهارم را366. پس تعيين نوروز فرس با يكى از ايام مشهور سال رومى كه مخالف جميع اصطلاحاتفرس است‏خطا باشد.

  و قطع نظر از اين مخالفت‏با آنچه در صدر حديث‏سابق مذكور شد كهدر اين روز پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم عهد گرفت‏به غدير خم جهتاميرالمؤمنين(ع) از روى حساب درست نمى‏آيد بيانش آن كه از تاريخ هيجدهم ذى الحجةالحرام سال دهم از هجرت كه به اتفاق نص غدير خم در آن روز واقع شده تا هيجدهم ذىالحجة سال 1062 ، 1052 سال قمرى است و هر سال قمرى به اتفاق عبارت است از 354 روزو كسرى و اين كسر به اتفاق، در هر سى سال، 11 روز مى‏شود بى زياده و نقصان. بنابر اين به قواعد حسابيه مدت مذكوره372794 روز است و چون اين عدد بر عدد ايام سال شمسى به اصطلاح روم كه 365 روز وربعى است قسمت كنيم، خارج قسمت 1020 سال رومى و 39 روز مى‏شود. پس اگر روز غديرحجة الوداع دهم ايار ماه بودى، در سال 1062 بايستى دهم ايار ماه رومى، در پانزدهمشهر ربيع الثانى باشد و حال آن كه در اين سال، در اواسط شهر جمادى الاخره است. واگر بالفرض مطابق نيز بودى، بيش از اين لازم نيامدى كه نوروز فرس در حجةالوداع،چنانكه مطابق 18 ذى الحجه عربى بوده با دهم ايار ماه رومى نيز موافق افتاده و از اينموافقت لازم نيايد كه نوروز فرس را هميشه آن روز اعتبار كنند و اين معنا بسيارظاهر است.

  و از اين حساب معلوم توان نمود كه نوروز فرس مطابق نوروز جلالىكه در ميان ما معروف است نيست، چه سال جلالى از سال رومى بنابر ارصاد معتبره درمدت مذكوره قريب به هشت روز ناقص است. پس اگر هيجدهم ذى الحجه با نوروز فرس به ايناصطلاح مطابق بودى، بايستى كه در اين سال نوروز جلالى در هفتم ربيع الثانى باشد وحال آن كه در نهم شهر مذكور است. با آن كه قطع نظر از حساب مذكور، معلوم است كهحدوث اين اصطلاح به چند قرن بعد از زمان حضرت رسول و اهل بيت عليهم السلام بوده.پس چون تواند بود كه بناى احكامى كه از ايشان مروى است‏بر اين اصطلاح باشد؟

  و از اين بيان روشن مى‏شود كه نوروز فرس مذكور، مطابق نوروزيزدجردى نيز نيست، چه حدوث آن چنانكه مذكور شد، قريب به سه ماه بعد از غدير حجةالوداع است و قطع نظر از آن، حساب مذكور مبطل آن است، چه هر گاه عدد ايام مذكورهرا بر سال يزدجرى كه 365 روز است قسمت كنند، خارج قسمت 1021 سال و 129 روز باشد،پس اگر غدير حجةالوداع با نوروز يزدجردى موافق بودى، بايستى كه نوروز مذكور در سال1062 بر 18 ذى حجه اين سال، به 129 نوروز مقدم بودى، يعنى در نهم شعبان اتفاقافتادى و حال آن كه در اين سال، اول فروردين ماه ايشان كه به نوروز كبرا اشتهاردارد، مطابق دهم ذى‏القعدة الحرام و اول آذرماه ايشان كه بعد از خمسه آبان است واعتبار اول سال در اين نيز احتمالى هست در نهم رجب واقع است. پس هيچكدامنوروزمعتبرشرعى‏كه به نص حديث مطابق‏روزغدير حجةالوداع بوده‏باشد، نباشد.

  اما نوروز جمشيدى، چنان كه مذكور شد در زمان ما بكه از زمانيزدجرد مضبوط نيست و ماههاى كبيسه آن مجهول است. ليكن اين قدر معلوم است كه تفاوتآن از سال رومى، اگر مبدا يكى باشد، هرگز زياده از يك ماه نشود و اين قدر در تعيينآن در زمان ما كافى نيست. و العلم عندالله. [65]

  گزارشرساله خواجويى

   

  محمد اسماعيل خواجويى (متوفاى 1173) از علماى بعد از فتنهافغان است كه رساله‏هاى فراوانى در زمينه‏هاى مختلف علوم اسلامى دارد. [66] يكى از رساله‏هاى وى شرحى است كه وىدر باب مساله نوروزيه نگاشته و نگاه وى به طور عمده به رساله شخص ديگرى است‏با ناممحمد بن مسعود. [67] عقيده وى در اينباب آن است كه نوروز مذكور در روايات با اولين روز آبان كه نوروز قديم فرس بودهتطبيق مى‏كند.

  وى در آغاز رساله خود مى‏نويسد:« و در تعيين روز نوروز شرعىميان اهل شرع خلاف بود، بعض اصحاب كياست و زكى از اين شكسته بى‏دست و پا العبدالجاني محمدبن الحسين المشتهر باسماعيل المازندرانى عفى عنه التماس نموده و استدعافرموده كه اشاره اجماليه به اختلاف فقها و مختار علما در باب نوروزفيروز نموده،اشاره فى الجمله به مختار خويش نيز نمايد». نوشته وى، همانگونه كه در آغاز آوردهناظر به رساله محمد بن مسعود است.

  در ادامه آمده: «فقير گويد: صاحب رساله (همان محمد بن مسعود)گفت كه چون اين معلوم شد گوييم: روز نوروز روزى است كه در اول آن روز يا قبل ازنصف‏النهار آن روز يا در نصف‏النهار و بعد از نصف‏النهار پيش از آن روز به واسطهآفتاب به نقطه اول نزول كند. فقير بى‏بضاعت گويد: مشهور بين المنجمين آن است كهاگر تحويل جرم آفتاب از آخر حوت به اول حمل قبل از زوال واقع شود آن روز روز نوروزاست، و اگر بعد از زوال واقع شود روز ديگر نوروز است.» از نظر وى، در تعيين روزنوروز، ملاك همان عرف است زيرا:« پس اهل شرع نوروز روزى را گويند كه اهل عرف آن روزرا نوروز گويند نه اول روز كه آفتاب در تمام آن روز به حمل انتقال كرده باشد

  پس از آن در تعيين روز نوروز به نقل صاحب رساله، روايت معلى بنخنيس را كه به دو صورت در مصادر آمده نقل كرده آنگاه مى‏افزايد: «فقير بى‏بضاعت گويد: به حسب ظاهر مياناين حديث و حديث‏سابق تناقض است، چه در حديث‏سابق مذكور است كه پيغمبر صلى اللهعليه وآله وسلم در روز نوروز امير المؤمنين عليه السلام را به دوش مبارك برداشتهتا بتان قريش را از فوق كعبه به زير انداخته شكست و فانى ساخت، و اين بلا شبهه درسال فتح مكه معظمه بود، چنانچه اخبار بسيار از طرق خاصه و عامه دلالت‏بر ايندارد.... و فتح مكه معظمه در ماه مبارك رمضان سال هشتم هجرت واقع شد، چنان كه شيخمفيد و شيخ طبرسى و ابن شهر آشوب و ديگران روايت كرده‏اند، و احاديث معتبره بر ايندلالت كرده است، و اكثر بر آنند كه در روز سيزدهم ماه بوده، و بعضى بيستم همگفته‏اند، و حركت‏حضرت از مدينه در روز جمعه دوم ماه مبارك رمضان بعد از نماز عصربوده، و روز غديرخم در سال دهم هجرت در حجة الوداع در روز هجدهم ذي الحجة الحرامبود. پس چگونه تواند بود كه هر دو در روز نوروز باشد، چه نوروز از قرار حساب گذشتهبعد از شش هفت‏سال از فتح مكه معظمه بلكه بيشتر به ذى الحجه خواهد رسيد نه بعد ازيك سال، چنانچه مقتضاى اين دو حديث است

  وى ادامه مى‏دهد:« و چون هر دو به يك طريق از معلى منقول است... پس ترجيح احدهما بر ديگرى من حيث السند متصور نيست، و بنابر اين مضمون هيچ يكحجت نخواهد بود، و بر آن اعتماد نشايد كرد، و به او استدلال نتوان نمود، چه تناقضدر كلام معصومين غير واقع است. پس از اينجا فهميده مى‏شود كه اين دو حديث كلاهمااو احدهما از معصوم متلقى نگرديده، و چون از او نباشد حجيت را نشايد و سند شرعىنتواند بود، فافهمه. و عجب است آنكه صاحب رساله و عالى حضرت مستدل شيخ ابن فهد وسائر علماى سلف رحمهم الله در اين مدت متمادى كه قريب به هزار و صد سال است، يعنىاز زمان ورود حديث الى زماننا هذا متفطن به آنچه گفتيم نشده‏اند. و از اين حديثاستدلال بر تعيين روز نوروز شرعى نموده‏اند و فرموده‏اند كه آن روزى است كه آفتاببه اول حمل رفته باشد چنانچه خواهد رسيد مع ما فيه

  خواجويى ادامه مى‏دهد: «حقير بى‏بضاعت گويد: پوشيده نيست كه كلام معلى (بن خنيس) كهاين قدر مى‏دانم كه عجم اين روز را تعظيم مى‏كنند و مبارك مى‏دانند، و قول حضرتصادق - عليه السلام - كه اين روز را اهل فرس ضبط كرده‏اند، و قول آن حضرت كه روزنوروز اول سال فارسيان است چنانچه خواهد رسيد، دلالت‏بر آن كند كه اين روز غيرنوروزى بوده است كه منسوب به سلطان جلال‏الدين ملك شاه. چه اين نوروز در بلاد ولغات اعاجم آن زمان و مكان شايع و معروف نبوده است، و ايشان ضبط آن نكردهبوده‏اند، و اول سال ايشان نبوده است، بلكه بعد از مدتهاى متمادى به وضعگماشته‏گان سلطان حدوث يافته، و به مرور شهور و دهور ذايع و شايع شد. و آنچه در مياناعاجم آن زمان مشهور و معروف بوده اول سال فارسيان بوده، چنانچه حضرت صادق - عليهالسلام - در آخر حديث معلى اشاره به آن خواهد فرمود، و اول سال ايشان اول جلوسيزدجردبن شهريار بود كه اول فروردين ماه قديم است نه جلالى، و آن روزى است كهآفتاب به اول عقرب رفته باشد. و ظاهرا صاحب رساله و احمدبن فهد حلى و محمد صالحالحسينى (خاتون آبادى) اول سال فارسى را عبارت از اول حمل كه مبدء سال تاريخ ملكىاست گرفته‏اند، و اين به غايت‏بعيد بل اشتباه شديد است

  خواجويى اين نظر را پذيرفته است كه نوروز موجود در روايات،اولين روز سال فرس قديم است كه در اصل ابتداى حلول خورشيد به برج عقرب يعنى آبانماه مى‏باشد. وى مى‏نويسد: «پوشيده نيست كه كلام شيخ شهيد - رحمه الله - صريح است در اين كه اول سال فارسيانكه روز نوروز است نزد ايشان چنانچه حديث معلى ناطق است‏بر آن غير نوروز سلطانى استكه در آن روز آفتاب به اول حمل نزول مى‏كند، و در كلام امام عليه السلام تصريح است‏بهاين كه روز نوروز اول سال فارسيان است .. چه اين عيد از اعياد قديمه متداوله ميانعجم است در بلاد ايشان، چنانچه از كلام معلى كه اين قدر مى‏دانم كه عجم تعظيم اينروز مى‏كنند و آن را مبارك مى‏دانند، و از قول امام به حق ناطق جعفربن محمد صادقعليها السلام كه اين روز از قديم الايام مكرم و محترم بوده مستفاد مى‏شود ... بهخلاف وضع تاريخ ملكى و نوروز سلطانى كه مسبوق است‏به چهار صد و پنجاه و كسرىتقريبا بر ورود اين اخبار، پس ورود اين بر وفق آن به غايت‏بعيد است. ... و سابقامذكور ساختيم كه آخوند فيض در رساله مذكوره آورده كه روز نوروز نزد فارسيان اولفروردين ماه قديم است كه اول عقرب باشد، و گفته كه اين است مختار صاحب انواء ومشهور ميان فقهاى عجم در بلاد ايشان.

  وى سپس به نقد آنچه ابن فهد در تاييد مطابقت نوروز در رواياتبا نوروز به معناى آغاز بهار گفته، پرداخته است. وى در باره استدلال ابن‏فهد بهعرف مى‏نويسد: «شهرت اين تاريخ و عرف اين اصطلاح در ميان مردم در زمان عالى حضرتمستدل و ما بعد آن الى هذه الاوان مسلم است و لكن مفيد مطلوب نيست، بلكه بايد كهاين عرف قبل از ورود شرع، يا در وقت ورود آن مشهور و معروف باشد تا احكام شرعيه ازعبادات و ادعيه بر وفق آن وارد تواند شد. چه متابعت‏شرع عرفى را كه بعد از آن بهچهار صد و پنجاه و كسرى تخمينا حادث و بعد از حدوث به مدتهاى متمادى به مرور شهورو دهور ذايع و شايع شود بى‏معنى است. و چون تواند بود كه شارع گويد كه روزه مثلادر روز نوروز سنت است و اهل شرع آن زمان و مكان ندانند كه مراد وى از نوروز چهروزاست». دليل ديگر ابن فهد آن بود كه «از امام عليه السلام منقول است كه روزنوروز بعينه روز غديرخم است، و روز غدير در سال دهم هجرت بوده، و حساب كرده‏اندموافق اول نزول آفتاب به حمل بوده در نوزدهم ذى حجه به حساب تقويم و هلال را درمكه در شب سى‏ام نديده بودند و در روز هجدهم ذى الحجه بود به رؤيت.» وى اين دليلرا نيز نمى‏پذيرد زيرا كه «سابقا دانسته شد كه بين الحديثين تناقض است، و تناقض دركلام معصوم روا نيست، دانسته شد كه استدلال بهما قبل رفع التناقض بينهما غير صحيحاست، بلكه بر مستدل لازم است كه اول رفع تناقض نمايد تا استدلال او صحيح و كلام اومقبول شود.» وى محاسبه ابن‏فهد را هم نپذيرفته و مى‏افزايد: «مؤيد آنچه گفته شداين است كه از راويان حديث غدير كه در روز غديرخم در غدير حاضر و ناظر بوده‏اند منقولاست كه آن روز به غايت گرم و با حرارت بوده است. و معلوم است كه در اول نزول آفتاببه حمل با وصف سابقه دست‏برد برد العجوز اگر هوا در جحفه و ما بين الحرمين در فصلنوروز سلطانى در غايت اعتدال نباشد به غايت گرم نخواهد بود، چنان كه از حضارغديرخم مروى است

  وى دلايل ديگر ابن‏فهد را نيز رد كرده و در نهايت از روىاحتياط مى‏نويسد:« چون فهميده شد كه اين مساله خلافى است و دلائل هيچ يك افادهيقين بل ظن به خصوص روزى نمى‏كند، پس احوط آن است كه اعمال روز نوروز در اين دوروز كه روز نزول آفتاب به اول حمل و اول عقرب باشد كرده شود، چه از اصحاب سائرمذاهب دليل اقناعى هم به نظر نرسيد. ولكن قول شيخ شهيد عليه‏الرحمه كه نوروز اولسال فرس است‏يا حلول آفتاب در برج حمل يا دهم ايار ياد از آن مى‏دهد كه او درتعيين روز نوروز مردد است ميان اين سه روز، پس اگر اعمال نوروز در دهم ايار ماهرومى هم كرده شود بهتر خواهد بود».

  وى در نهايت‏با تمسك به تسامح در ادله سنن، چنين حكم مى‏دهد كه«پس كردن اين اعمال در اين روز خالى از اجر نخواهد بود

  فصل بعدى وى در بيان برخى از اعمال روز نوروز است كه در روايتوارد شده است. يك روايت كه در مباحث گذشته از آن ياد نشد چنين است: « و نقل كرده‏اند كه هر كه در اين روزسيصد و شصت‏بار آية الكرسى را تا و هو العلي العظيم بخواند بعد از آن سيصد وشصت‏بار بگويد: اللهم هذه سنة جديدة و انت ملك قديم اسالك خيرها و خير ما فيها، واعوذ بك من شرها و من شر ما فيها، و استكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والاكرام، تا آخر سال از جميع بلاها و آفتها محفوظ باشد

  و روايت ديگرى كه پيش از اين گذشت چنين است كه «و از سيدنا امير المؤمنين سلام اللهعليه مروى است كه هر كه اين هفت آيه مشتمله بر هفت‏سلام را در روز نوروز بر كاسهچينى به مشك و زعفران بنويسد و به گلاب بشويد، هر كه از آن آب بخورد تا سال ديگرهيچ المى و دردى به وى نرسد، و اگر گزنده‏اى وى را گزد زهر بر او كار نكند به قدرةالله تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام قولا من رب الرحيم، سلام على ابراهيم،سلام على موسى و هارون، سلام على آل يس، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام هيحتى مطلع الفجر.

  و در پايان نيز مى‏نويسد: «و چون سائر ادعيه و اعمال شرعيه روزنوروز كه در كتب اصحاب نقل شده سندى كه في الجمله اعتمادى بر آن باشد ندارد، لهذابه همين قدر اكتفا نمود و بالله التوفيق.

  پى‏نوشت‏ها:


  [1]. فهرستى از آنها را ابوريحان درآثارالباقيه (ترجمه اكبر داناسرشت، تهران، اميركبير، 1363) از منابع زردشتى آوردهاست. ر، ك: صص 325 - 333.

  [2]. مجموع آنچه گذشت، از مقالات تقىزاده (گاه شمارى در ايران» ، ج 10، صص 3 - 6، (به كوشش ايرج افشار، تهران، 1357) مقاله هموتحت عنوان نوروز در مجله يادگار سال چهارم، ش 7، و مدخل نوروز در لغتنامه دهخداگرفته شده است. در باره اختلاف در اينكه نوروز سلطانى در سال 467 بوده يا 471 نك :مقالات، ج 10، ص 168 پاورقى. توضيحات محيط طباطبائى در باره سير تقويم در ايراننيز قابل توجه است. وى‏مشكل سال 467 يا 471 ، مساله افزودن پنج روزه زائده را بهآخر آبان و اسفند را نيز حل كرده است. نك : تاريخ تحولات تقويمى در ايران از نظرنجومى، ميراث جاويدان، شماره 14 - 15، صص 101 - 108.

  [3]. مقالات تقى زاده، ج 10 «گاه شمارىدر ايران قديم»، فصل پنجم، ص 153 به بعد.

  [4]. متن تصويبنامه مجلس شوراى ملى را كهدر شب 11 فروردين ماه 1304 شمسى انجام شده و اسناد ديگر در اين باره را ببينيد در:پيدايش و سير تحول تقويم هجرى شمسى، محمدرضا صياد، مجله ميراث جاويدان، ش 14 ، 15، صص 19 - 118

  [5]. رجال النجاشى، ص 428

  [6]. الفهرست، ابن النديم، ص 190.

  [7]. الكافى، ج 5، ص 141 ؛ كتاب منلايحضره الفقيه، ج 3، ص 300 ؛ التهذيب، ج 6، ص 378.

  [8]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 3 ، ص300.

  [9]. همان.

  [10]. الفهرست ابن النديم، ص 256 ؛الانساب، ج 3، ص 37.

  [11]. دعائم الاسلام، ج 2، ص 326.

  [12]. التاريخ الكبير، ج 4، ص 201.

  [13]. عيون اخبار الرضا (ع)، ص 550.

  [14]. اين استقصاء بر اساس كار رايانه‏اىاست كه ضمن آن همه آثار صدوق در برنامه‏اى توسط مركز كامپيوترى علوم اسلامى قابلجستجو است.

  [15]. اين جستجو نيز بر همان اساسى است كهدر پاورقى پيشين گذشت.

  [16]. عيد مهرگان، روز شانزده‏هم مهرماهبرگزار مى‏شده است. ر، ك: آثار الباقيه، ص 337.

  [17]. مصباح المتهجد، ص 591 ؛ بحارالانوار، ج 59 ، ص 101 ؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 346.

  [18]. السرائر، ج 1، ص 315.

  [19]. ذخيرة الاخره، ص 152.

  [20]. نزهة الزاهد، 285.

  [21]. مستدرك الوسائل ، ج 6، ص 152 از لب اللباب.

  [22]. ديوان السيد ضياءالدين ابوالرضا فضلالله راوندى (تصحيح محدث ارموى، تهران، 1374 ق)، ص 65 و شعرى ديگر در 131، و نيز در ص 196.

  [23]. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2 ص 379 ؛ مسند الامام كاظم عليه السلام، ج 1 صص‏52 - 51.

  [24]. جواهر الكلام، ج 5، ص 40.

  [25]. تاريخ الطبرى، ج 9، ص 218 (حوادث سال 245).

  [26]. همانجا، ج 10، ص 39.

  [27]. همانجا، ج 11، ص 203 (حوادث سال 301).

  [28]. تاريخ اليعقوبى، ج 2، ص 306.

  [29]. همانجا، ج 2، ص 306.

  [30]. تاريخ الطبرى، ج 6، ص 659 (حوادث سال 101).

  [31]. تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 313.

  [32]. تاريخ الطبرى، ج 7، ص 277.

  [33]. همانجا، ج 9، ص 184 (حوادث سال 236).

  [34]. مقالات تقى‏زاده، ج 10، ص 155.

  [35]. تاريخ الطبرى، ج 10، ص 39.

  [36]. همانجا، ج 10، ص 53.

  [37]. الخطط المقريزية، ج 1، ص 268.

  [38]. همانجا، صص 268 - 269.

  [39]. همانجا، ص 269.

  [40]. ر.ك: مقالات تقى زاده، ج 10، ص 153.

  [41]. بدائع الصنايع، ج 2، ص 79.

  [42]. المغنى، ج 3، ص 99.

  [43]. در اصل بايد گفت درست آن، آن است كهاول سال فرس، اول برج عقرب يا آبان ماه بوده است.

  [44]. تاكنون بر ما روشن نشده كه اين كتابكه در باره دانش نجوم بوده، از كيست. دهها كتاب با اين نام در فهرست ابن‏نديمشناسانده شده است. محتمل است كه مقصود كتاب الانواء احمد بن عبدالله ثقفى (م 319) باشد.

  [45]. المهذب البارع فى شرح المختصرالنافع، ج 1، صص 191 - 193 (چاپ انتشارات اسلامى، قم 1414.

  [46]. المهذب، ج 1، صص 194 - 195.

  [47]. المهذب، ج 1، صص 195 - 196.

  [48]. المهذب، ج 1، ص 196.

  [49]. مجمع الرجال، قهپائى، ج 6، ص 110.

  [50]. تاريخ الطبرى، ج 10، ص 26.

  [51]. آثار الباقيه، ص 357.

  [52]. الخطط المقريزية، ج 1، ص 268 ؛ آثار الباقيه، ص 325. متن حديث را بيرونى چنينآورده: نقل شده كه در نوروز جامى سيمين كه پر از حلوا بود، براى پيغمبر(ص) به هديهآوردند و آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند: امروز روز نوروز است. پرسيد كه، نوروزچيست؟ گفتند: عيد بزرگ ايرانيان است. فرمود: آرى، در اين روز بود كه خداوند عسكرهرا زنده كرد. پرسيدند: عسكره چيست؟ فرمود: عسكره هزاران مردمى بودند كه از ترس مرگترك ديار كرده و سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان فت‏بميريد و مردند. سپسآنان را زنده كرد و ابرها را امر فرمود كه به آنان ببارد. از اين روست كه پاشيدنآب در اين روز رسم شده. سپس از آن حلوا تناول كرد و جام را ميان اصحاب خود قسمتكرده و گفت: كاش هر روزى براى ما نوروز بود.

  [53]. سفرنامه اولئاريوس، (ترجمه حسينكردبچه، تهران، كتاب براى همه، 1369) ج 2، ص 690.

  [54]. سفرنامه اولئاريوس، ج 2، ص 466.

  [55]. سفرنامه تاورنيه، (ترجمه ابوترابنورى، تهران، سنايى، 1336) ص 635.

  [56]. ذريعه ج 23 ، صص 275 - 276.

  [57]. فهرست كتابخانه مجلس، ج 10، ص 1737.به احتمال قوى اين رساله از محمدباقر بن اسماعيل خاتون آبادى (م‏1127) بايد باشد.

  [58]. رياض العلماء ، ج 1، ص 6.

  [59]. بحارالانوار، ج 59، ص 91 - 100.

  [60]. همانجا، ج 59، صص 101 - 105.

  [61]. همانجا، ص 107.

  [62]. همانجا، ص 11.

  [63]. مرحوم شيخ عباس قمى هم آن را به نقلاز «كتب غيرمشهوره» آورده و صورت ديگر آن را يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبرالليل و النهار يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال ياد كرده است.

  [64]. ذريعه، ج 24، ص 209، ش 1087.

  [65]. نوروزيه آقارضى، نسخه خطى شماره8755 كتابخانه مرعشى، برگهاى 48 - 51.

  [66]. مجموعه‏اى از رساله‏هاى وى را آقاىسيدمهدى رجايى چاپ كرده‏اند.

  [67]. اين رسالهبه كوشش سيدمهدى رجايى در ميراث اسلامى ايران دفتر چهارم به چاپ رسيده است.


  نویسنده : بیداری اندیشه تاریخ : 20 / 12 / 1391امتیاز :
  موضوعات : تفریحی و سرگرمی ,
  نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.

 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی