close
ویزای ایران
دروغ (هرچی وهمه چی در مورد دروغ )
جمعه 07 آبان 1395
پنل کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
مشاوره دانشجویان سایت
سوالات آزمون های آزمایشی
سوالات کارشناسی ارشد
نرم افزار های اندرویدی
اتاق آرزو
عضویت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
نظر سنجی
بیشتر به دنبال کدام مطالب هستید?

آرشیو ماهانه
چت روم سایت
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
تبلیغات متنی
دروغ (هرچی وهمه چی در مورد دروغ )
 • تعداد بازدید : 444

 • اقسام دروغ

  نكوهش دروغ از ديد شرع و عقل

  آيا دروغ از گناهان بزرگ است؟

  موارد جواز دروغ

  اشكال دروغ

  ريشه‏هاى درونى دروغ

  أيت الله مجتبى تهرانى

  دروغ

  أيتالله مجتبى تهرانى

   

  تعريفدروغ

   

  دروغ و واژه هاى معادل آن در زبان عربى، از قبيل «كذب» «افتراء)

  [1] و «افك)

  [2]، به معناى خبر مخالف با واقع به كار مى‏روند. دروغ در اصطلاحدانشمندان اخلاق و فقيهان و نزد عرف نيز به همين معنا است. راستى و صدقنيز كه نقطه‏اى مقابل دروغ است به خبر مطابق با واقع تعريف شده است.

  توجه به اين نكته اهميت دارد كه «صدق و كذب» در اصل، صفات خبرهستند؛ از همين رو، گوينده خبر به اعتبار خبرهايش، به صفت دروغگويى يا راستگويىمتصف مى‏شود. آن گاه كه فردى خبر مى‏دهد، چنانچه خبرش مطابق با واقع باشد، صادق، واگر خبرش با واقع مخالف باشد، كاذب و دروغگو خوانده مى‏شود؛ بنابراين، راست و دروغصفاتى هستند كه،

  اولا: ً و بالذات

  [3] به خبر مربوطند،

  ثانياً: و بالعرض

  [4] با توجه به خبر، به گوينده خبر نسبتداده مى‏شوند.  اقسامدروغ:

   

  دانشمندان اخلاق و فقيهان با ديد خاص دانش مربوط به خود، دروغرا به اقسامى تقسيم كرده‏اند. فقيهان به ظاهر رفتار نظر داشته، در تكاپو براىيافتن احكام رفتار گوناگون بشر هستند؛ در حالى كه دانشمندان اخلاق به باطن عمل نظرداشته و به زواياى درونى عمل پرداخته‏اند.  اقسامدروغ از ديد فقيهان

   

  پيش از بيان اقسام و انواع دروغ از ديد دانشمندان اخلاق، بايددانست كه اسباب و وسايل انسان براى خبر دادن، متفاوت است؛ از اين رو دروغ‏ها نيزگوناگون مى‏شوند.

  خارج كردن امواج و اصوات از دهان، يگانه راه خبر دادن نيست؛ پسدروغ گفتن نيز فقط به لفظ و گفتارى كه از دهان بيرون مى‏آيد، محدود نمى‏شود؛ بلكهممكن است به شيوه‏هاى ديگرى همانند اشاره كردن با سر و دست و چشم يا نوشتن و نقشكردن مطالب غير واقعى، صورت پذيرد كه بنابر نظر فقيهان هر سه مورد حرام است.  اقسامدروغ از ديد دانشمندان اخلاق

   

  آن چه نزد فقيهان از آن بحث شده، دروغ هاى گفتارى، اشاره‏اى ونوشتارى است؛ اما از نظر دانشمندان اخلاق دروغ بر شش قسم است:

  1. دروغ در گفتار

  2. دروغ در نيّت

  3. دروغ در عزم

  4. دروغ در وفا به عزم

  5. دروغ در اعمال

  6. دروغ در مقامات دين كه بحثى معرفتى و عرفانى است.  1. دروغ درگفتار:

   

  درباره دروغ در گفتار همانگونه كه پيش از اين بيان شد بايدگفت: هر زمان انسان خبرى مخالف با واقع را ابراز كند، به «دروغ در گفتار» دچار شدهاست؛ البته گاه انسان فقط در موقعيتى ويژه به دروغ روى مى‏آورد و در مواقع ديگر،مطابق واقع سخن مى‏گويد، و گاه خبرهاى مخالف واقع آنقدر از انسان به صورت گفتارى ونوشتارى و عملى سر مى‏زند كه دروغگويى به شكل يك ويژگى و «ملكه)

  [5] در او ظاهر مى‏شود. در اين حالت،فرد به خلق و خوى دروغگويى مبتلا شده است. در اين زمان، دروغ گفتن و خبرهاى خلافواقع دادن، رفتارى آسان مى‏شود؛ به گونه‏اى كه شخص، از رفتار زشت خود احساسنمى‏كند.

  شخصى به خوى دروغگويى مبتلا مى‏شود، قلم، زبان و رفتارش گرد محوردروغ مى‏چرخد؛ اما افرادى كه به صفت دروغگويى هنوز در وجودشان، ملكه نشده است،بلكه فقط بر اثر اضطرار و موقعيتى خاص، دروغ گفته‏اند، اگر چه ريشه اين دروغ يكىاز رذايل نفسانى است، مايه ناراحتى در وجودشان شده و خوشبختانه هنوز به خوىدروغگويى دچار نشده‏اند؛ البته در روايات هر دو صورت آن نكوهش شده است.

  امير مومنان على (ع) فرمود:

  لا شيمه اقبح من الكذب.

  [6]

  هيچ عادت و خلقى زشت‏تر از دروغ نيست.

  شر الاخلاق الكذب و شر الشيم الكذب و اقبح الخلائق الكذب.

  [7]

  دروغ، بدترين خوى‏ها است.

  ليس الكذب من خلائق الاسلام.

  [8]

  دروغ از خلق و خوى‏هاى اسلامى نيست.

  كسى كه با دين پيوند معنوى، و ادعاى مسلمانى دارد، هيچگاه بهصفت زشت دروغگويى دچار نمى‏شود. ميان روح معنويت و خلق و خوى دروغگويى ناسازگارىوجود دارد.

  الكذب مجانب الايمان.

  [9]

  دروغ ايمان را دور مى‏كند.

  اين روايت از دروغ به صورت رفتار سخن مى‏گويد؛ ولى در روايتپيشين، خلق و خوى دروغگويى مدنظر است؛ بنابراين، عمل دروغ اگر چه با يكى از رذايلنفسانى ارتباط دارد، آن گاه كه به خوى و عادت طبيعى شخص تبديل شود، زشت‏ترين ويژگىدر وجود او مى‏شود و همين خصلت با بعد معنوى انسان ناسازگار است.  2. دروغ درنيت:

   

  گاه انسان تصميم مى‏گيرد كار نيكويى از طاعات، عبادات يا هرامر خير ديگرى انجام دهد؛ اما نيت او بر انجام آن كار، فقط خداوند تبارك و تعالىنيست؛ بلكه تصميم او در خواسته‏هاى نفسانى و غير خدايى ريشه دارد. به عبارت ديگر،در نيت و قصدش، غير از خداوند امر ديگرى دخالت دارد كه به اين حالت «دروغ در نيت» گفته مى‏شود. شايان ذكراست كه بحث «ريا» نيز در همين جهت و مرتبط با همين موضوع مطرح مى‏شود.

  در مقوله ريا نيز دخالت غير خدا در نيت و قصد شخص، براى انجامكار خير مورد توجه قرار مى‏گيرد كه اين نقطه مقابل خلوص نيت است؛ از اين رو «ريا»از شاخه‏هاى «دروغ در نيت» به شمار مى‏رود؛ البته ريا داخل كردن انسانى ديگر درنيت و قصد عبادت است به اين معنا كه انسان عمل خويش را براى جلب توجه هم نوعشانجام دهد؛ در حالى كه «دروغ در نيت»، داخل كردن هر چيز غير از خدا در نيت عبادتاست؛ مانند آنكه كسى براى كاهش وزن روزه بگيرد و گمان كند كه هم عبادت كرده و همبه خواسته ديگرش دست يافته است؛ پس «دروغ در نيت» معنايى گسترده‏تر از ريا دارد.

  وقتى انسان به حالتى مبتلا شد كه در نيت و قصدش براى عمل خير،خواهش‏هاى نفسانى را دخالت داد، گرفتار «دروغ در نيت» شده است.  3. دروغ درتصميم و عزم:

   

  گاه انسان تصميم مى‏گيرد كار خيرى از طاعات و عبادات را براىتقرب به پروردگار انجام دهد؛ اما در همين تصميم به دليل وجود خللى، سستى مى‏كند؛از اين رو صادق نيست؛ البته سرچشمه اين تزلزل و ترديد چيزى جز خواهش‏هاى نفسانىنيست. در اين حالت او به «دروغ در عزم» دچار شده است.

  اين سستى و ضعف پيش آمده، با ادعاى او در تصميم‏گيرى‏اش منافىبوده است؛ از اين رو او در تصميم و عزمش صادق نيست. به هر اندازه كه اين سستى وتزلزل وجود دارد، به همان اندازه شخص دروغگو است. همان گونه كه در قسم پيشين، نيتصادقانه نبود، در اين جا نيز عزم صادقانه نيست.  4. دروغ دروفا به عزم:

   

  برخى از اعمال خير بايد در زمانى خاص و با حصول شرايطى ويژهانجام شود؛ مثل رفتن به حج كه از واجبات است و بايد در زمانى مشخص و پس از تحققشرايطى خاص، مثل استطاعت مالى انجام شود يا روزه واجب كه از عبادت‏ها و زمان آنماه رمضان است و همين طور اداى حقوق واجب الهى كه با پيدا شدن شرايط خاص، بايد بهجا آورده شود. حال گاهى شخص، پيش از حصول شرايط، بر انجام آن كار خير مصمم شده، درتصميم خويش، بسيار جدى و استوار است به اين معنا كه در نيت و عزمش دروغ راه ندارد؛ولى به محض حصول آن شرايط، مانند پديد آمدن استطاعت و فرا رسيدن زمان انجامتعهدات، خواهش‏هاى نفسانى از هر سو به او هجوم مى‏آورد و بر او غلبه مى‏كند تاآنجا كه بر تمام تصميم‏ها و پيمان‏ها، پشت كرده، آنها را زير پا مى‏گذارد. در اينحالت او به «دروغ در وفا به عزم» مبتلا شده است و در آن صادق نيست.  5. دروغ درعمل:

   

  كذب در عمل به آن معنا است كه انسان در ظاهر حالتى به خودبگيرد كه گوياى وجود صفتى در باطن او است؛ حال آنكه از چنان صفتى برخوردار نيست؛پس عدم هماهنگى حالت ظاهر با صفت باطنى را «كذب در عمل» مى‏گويند؛ براى مثال، صفت«وقار و سكينه» از ملكات زيباى درونى و از صفات بسيار نيكوى انسانى است. حال، چنانچه فردى، بدون آنكه از اين صفت برخوردار باشد، نماى انسانى سنگين و با وقار را بهخود بگيرد، به دروغ در عمل گرفتار شده است؛ زيرا رفتار او با آنچه در درونش يافتمى‏شود، هماهنگى ندارد.

  نمونه ديگر، انسانى است كه در حال نماز، به ظاهر، چنان حالتخضوع و خشوعى به خود گرفته كه گويا در عظمت پروردگار غرق است؛ حال آنكه در باطن،از خدا غافل است. اين، نشانه ابتلايش به دروغ در عمل است؛ البته بايد دقت داشت كهبدون شك، «دروغ در عمل» با «ريا» كه همان «دروغ در نيت» است، تفاوت دارد. «ريا»هنگامى كه انسان، غير خدا را در نيت عمل نيكويش شركت دهد، پديد مى‏آيد، يعنى زمانىكه براى نشان دادن رفتار نيكوى خود به ديگران، آن عمل را انجام دهد؛ حال آنكه دروغدر عمل فقط به سبب عدم هماهنگى ميان عمل و درون حاصل مى‏شود؛ خواه هدف، نشان دادنبه ديگران باشد، يا چنين انگيزه‏اى در ميان نباشد. چه بسا هنگامى كه انسان تنهااست نيز به صفتى تظاهر كند كه در باطن و ضمير او وجود ندارد. چنان نمازى با ظاهرخاضعانه مى‏خواند كه با باطنش هيچ گونه هماهنگى ندارد، خضوع در عمل، هميشه دررابطه‏اى مستقيم با خضوع درونى است؛ از اين رو چون اعمال او با باطنش مطابق نيست،به دروغ در عمل مبتلا شده است؛ البته اگر در همين حال، انگيزه نشان دادن عمل بهديگران را نيز داشته باشد، به دروغ در نيت نيز دچار شده است.  6. دروغ درمقامات دين و سلوك:

   

  انسان درباره مراحل حركت به سوى خدا و مراتب معنوى و مقاماتدين از قبيل ايمان، تقوا، توكل، رضا، تسليم، خوف و رجاء، چه بسا بر اين تصور باشدكه به اين مقامات دست يافته است؛ در حالى كه اين گونه نيست؛ زيرا هر يك از اينمقامات پايه ها، حقيقت، پيامدها و سرانجامى دارد كه دسترسى به آنها بسيار مشكلاست؛ اما برخى از افراد خود را در آن مقامات تصور مى كنند؛

  [10] مانند آنكه حقيقت مقام «خوف» درانسان وجود ندارد و لوازم و آثار آن در او ديده نمى‏شود؛ اما او خود را «خائف» مى‏پندارد؛بنابراين او نيز به دروغ مبتلا است.

  مبدأ و خاستگاه خوف و بيم در انسان، همان ايمان است. تا ايماننباشد، بيم و خوف نيز نخواهد بود. همچنين حقيقت بيم و خوف نوعى درد درونى و روحىاست كه انسان را از درون مى‏سوزاند. هنگامي كه اين حقيقت در درون انسان پديد آيد،پيامدهاى آن بر روح، و چه بسا بر پيكره ظاهري انسان نيز آشكار مى‏شود. پريدگى رنگو عوض شدن چهره و بر هم ريختگى سلسله افكار هنگام پديد آمدن خوف را مى‏توان بخشىاز اين آثار دانست و سرانجام آن، وارد شدن به مرحله عمل است. لرزش انداماولياءالله هنگام برپايى نماز، و پريدگى رنگ چهره امام حسن مجتبى (ع) هنگام وضوساختن، از آثار همين خوف و بيم است كه سرانجام، فرمان بردارى و اطاعت، و پرهيز ازگناهان و تباهى‏ها را در پى دارد.

  مولاى متقيان، امير مومنان على (ع) بارها مى‏فرمود:

  اياكم و الكذب فان كل راج طالب و كل خائف هارب.

  [11]

  از دروغ بپرهيزيد.به درستى كه هر اميدوارى خواهان [پاداشالهى‏] است و هر بيمناكى فرارى [از عذاب الهى‏].

  چنانچه در دل انسان بيم و خوف باشد، از گناهان پرهيز خواهدكرد. انسان چه بسا در «رجاء» كه يكي ديگر از مقامات معنوي است، نيز به دروغ مبتلاشود.

  سرور پرهيزكاران على (ع) مى‏فرمايد:

  يدعى برعمه انه يرجو الله كذب و العظيم ما باله لا يتبين رجاوهفى‏عمله.

  به گمان خويش ادعا مى‏كند كه به خداوند اميدوار است. سوگند بهخداى بزرگ! دروغ مى‏گويد. چگونه است حال او كه اميدش به خدا در كردارش نمايان نيست.

  اين همان دروغ در مقام «رجاء» است؛ سپس مى‏فرمايد:

  فكل من رجا عرف رجاءه في عمله.

  پس هركه اميدوار است، اميد او، از كردارش پيدا است و در اعمالششناسايى مى‏شود.

  كسى كه اهل «رجاء» است، هيچگاه واجباتش را ترك نمى‏كند و بهديگران دل نمى‏بندد؛ اما به راحتى مى‏توان شاهد بود كه بيم از خدا و اميدوارى بهخدا در انسان ها محكم و پابرجا نيست؛ در حالي كه بيم‏هاى مادى و بشرى، قوى و محكمدر جاى خود قرار دارند. حضرت در ادامه مى‏فرمايد:

  يرجو الله فى‏الكبير و يرجو العباد فى‏الصغير.

  [12]

  در چيزهاى بزرگ، به خدا اميد دارد؛ اما در چيزهاى كوچك بهبندگان خدا اميدوار است.

  اين، همان مرتبه دروغ در مقامات دين است كه گريبان گير شخص شدهاست.  نكوهشدروغ از ديد شرع و عقل

   

  هر انسانى از اين كه به او دروغ گفته شود، ناخشنود مى‏شود واحساس بيزارى مى‏كند و اين بهترين گواه بر آن است كه سرشت پاك بشرى از اين عملتنفر داشته، از آن مى‏پرهيزد. طبيعت و فطرت انساني با دروغ ناسازگار بوده، دربرابر اين عمل نوعى مقاومت و بازدارندگى از خود نشان مى‏دهد كه از آن به عنوان«قبح عقلى» ياد مى‏شود.

  حضرت موسى‏بن جعفر (ع) در همين باره به هشام خطاب مى‏كند:

  يا هشام العاقل لا يكذب و ان كان فيه هواه.

  [13]

  اى هشام! شخص عاقل هيچ گاه دروغ نمى‏گويد؛ اگر چه هواى نفسش درآن دروغ باشد.

  شخصى كه هنوز سلامت سرشت و پاكى نهاد دارد و عقلش در بند اوهامو خواسته‏هاى نفسانى نيست، از دروغگويى بيزار است.

  دروغ، پيامدهايى را نيز در پى خواهد داشت كه عقل آنها را زشت وناپسند مى‏شمرد. از اين ميان مى‏توان به «اغراء به جهل» كه همان «قرار دادن شخص در راهى خلاف واقع» است،اشاره كرد. اين پيامد، نوعى خيانت است؛ به همين سبب عقل از آن بيزارى مى‏جويد.

  امير مومنان على(ع) در همين زمينه مى‏فرمايد:

  الكذب مهانه و خيانه.

  [14]

  دروغ، پستى و خيانت است.

  زشتى دروغ در آيات قرآني نيز نكوهش شده است؛ آنجا كه خداوندمى‏فرمايد:

  انما يفترى الكذب الذين لا يومنون ب‏آيات الله.

  [15]

  همانا آنها كه به آيات خداوند ايمان نياورده‏اند، نسبت دروغمى‏دهند.

  ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.

  [16]

  به درستى كه خداوند دروغگوى كفران كننده را هدايت نمى‏كند.

  حضرت باقر (ع) در بيان زشتى دروغ، ضمن مقايسه آن با ديگرپليدى‏ها فرمود:

  ان الله عزوجل جعل للشر اقفالاً و جعل مفاتيح تلك الاقفالالشراب و الكذب شر من الشراب.

  [17]

  خداوند عزوجل براى بدى‏ها قفل‏هايى قرار داد كه كليد بازگشايىاين قفل‏ها همانا شراب است، و دروغ از شراب بدتر است.

  امير مومنان على (ع) نيز فرموده است:

  اوصانى رسول الله (ص) حين زوجنى فاطمه (س) فقال اياك و الكذبفانه يسود الوجه و عليك بالصدق فانه مبارك و الكذب شوم.

  [18]

  پيامبر اكرم (ص) هنگام ازدواج من با فاطمه (س) فرمود: از دروغ بپرهيز كه چهره را سياهمى‏كند، و بر تو باد راستى كه مبارك است، و دروغ، شرمندگى است.

  از رسول اكرم (ص) نيز نقل شده است:

  اجتنبوا الكذب و ان رايتم فيه النجاه فان فيه الهلكه.

  [19]

  از دروغ بپرهيزيد؛ اگر چه در آن راه نجات خود ببينيد؛ پس همانادر آن چيزى جز نابودى نيست.

  آيات و روايات به خوبى نشان مى‏دهد دروغ همان گونه كه از سوىعقل مورد نكوهش قرار گرفته از نظر شرع نيز فعلى حرام و سرزنش شده است.

  بنابر عقيده و نظر فقيهان، دروغ، هم از ديد عقل و هم از ديدشرع، عملى زشت و ناشايست است و دليل‏هاى چهارگانه، يعنى «قرآن» «سنت معصومان (ع)»«اجماع و اتفاق نظر فقيهان» و «عقل»، حرمت آن را ثابت مى‏كند.

  بيشتر فقيهان معتقدند كه حرمت دروغ به اندازه‏اى آشكار است كهاز جمله «ضروريات)

  [20] به شمار آمده و به دليل نياز ندارد.

  همان گونه كه وجود نماز و روزه از ضروريات دين است، حرمت دروغنيز از ضروريات دين به شمار مى‏رود و هيچ شك و شبهه‏اى در آن نيست؛ البته حكمحرمت، فقط به برخى از اقسام دروغ در تقسيم دانشمندان اخلاق مربوط مى‏شود و برخىديگر از آنها حرام نيستند؛ اگرچه تمام اقسام دروغ از ديد دانش اخلاق، ناپسند ونازيبايند؛ چنان كه تمام اقسام دروغ در تقسيم فقيهان، حرامند.

  از آنجا كه محور اصلى اين گفتار، مباحث اخلاقى است، توجه بهبرخى نكات اهميت دارد كه از جمله مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:  الف:دروغگويى بدون شنونده

   

  همان طور كه پيش از اين اشاره شده، دروغ به معناى دادن خبرمخالف با واقع است. حال چنانچه شخصى در تنهايى و پنهانى و بدون داشتن مخاطب يا باوجود مخاطبى ناشنوا و گنگ كه حرف‏هاى او را نمى‏شنود يا زبانش را متوجه نمى‏شود،دروغ بگويد، مرتكب عمل دروغ شده است؛ اما چون «خبر دادن»، قيد حرمت دروغ است، و دروضعيت موجود، به دليل نبودن شنونده، هيچ جنبه اخبارى وجود ندارد، از ديد فقيهان،عمل حرامى انجام نشده؛ ولى از بعد اخلاقى رفتارى انجام گرفته است كه باعث تنزلروحيات والاى انسانى مى‏شود.  ب:خبر دادن از امور غير قطعى

   

  يكى از مهمترين مسائل اين گفتار، به خبر دادن از امور مشكوك مربوطمى‏شود. هرگاه انسان از چيزى كه به آن آگاهى ندارد، خبر دهد، از ديد شرع و عقلمرتكب رفتارى نادرست شده است؛ زيرا چنانچه خبر او با واقعيت وطابقت كند مشكلى پديدنمى‏آيد؛

  [21] اما اگر با واقعيت مطابقت نكند،مرتكب عملى حرام بداند، به حكم «لزوم دفع ضرر محتمل)

  [22]، آن را جايز نمى‏شمارد؛ به طور مثال اگر دو كاسه وجود داشته باشدكه در يكى سمى مهلك، و در ديگرى آب گوارا باشد، اما انسان نداند كدام زهر و كدامآب گوارا است، به حكم عقل خويش، از هر دو پرهيز مى‏كند.

  از بعد شرعى، روايات بسيارى وجود دارد كه به برخى از آنهااشاره مى‏شود.

  حضرت موسى بن جعفر (ع) مى‏فرمايد:

  ليس لك ان تتكلم بما شئت لان الله يقول «و لا تقف ما ليس لك بهعلم».

  [23]

  حق ندارى هر چه را بخواهى، بگويى؛ زيرا خداوند با عزت و شكوهمى‏فرمايد «از آنچه آگاهى ندارى، پيروى نكن».

  هشام‏بن سالم مى‏گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: حق خداوندبر بندگانش چيست؟

  امام (ع) فرمود:

  ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقدادوا الى الله حقه.

  [24]

  آن چه را كه مى‏دانند بگويند و [زبان را] از آن چه نمى‏دانند،نگاه دارند؛ پس اگر اين كار را كردند، حق خدا را به جاى آورده‏اند.

  حضرت با بيانى ديگر فرمود:

  اذا سئل رجل منكم عما لا يعلم فليقل: «لا ادرى» و لا يقل: «الله اعلم» فيئقع فى قلبصاحبه شكاً.

  [25] زمانى كه از كسى درباره چيزى كهنمى‏داند پرسش شود، بايد بگويد «نمى‏دانم» و نگويد «خدا داناتر است» تا سوال كنندهرا به شك و شبهه بياندازد.

  روايات بسيار ديگرى نيز در اين باره وجود دارد كه از مجال اينگفتار خارج است.

  امور مشكوكى كه انسان از آنها خبر مى‏دهد، به دو گروه تقسيممى‏شود: دسته اول قضايايى هستند كه انسان حالت و موفعيت پيشين آنها را مى‏داند؛مانند اين كه شخصى به سفر رفته است و از دوستش مى‏پرسند: آيا او باز گشته يا نه؟آن شخص مى‏داند كه او به سفر رفته؛ ولى نمى‏داند كه بازگشته يا نه؛ با اين حال،پاسخ مى‏دهد: نه. دسته دوم، قضايايى هستند كه انسان از موقعيت گذشته آنها هم آگاهىندارد؛ مانند آنكه شخص از سفر رفتن دوستش آگاه نيست و فقط براى پاسخ دادن به پرسش،نظر خود را مى‏گويد. در هر دو مورد، جواب شخص، غير مجاز و غير اخلاقى است.

  برخى از فقيهان در اين جا بسيار دقيق مى‏نگرند و معتقدند كهانسان تا به راست بودن خبرى يقين نيافته، به بيان آن مجاز نيست، و فقط آن هنگام كهبه راستى آن يقين كرد مى‏تواند آن را بيان كند. آنها اعتقاد دارند كه راست گفتنواجب است؛ البته اين بدان معنا نيست كه انسان موظف باشد هر مطلب راستى را بگويد؛بلكه اگر بخواهد چيزى بگويد، بايد راست بگويد.  آيادروغ از گناهان بزرگ است؟

   

  درباره كوچك بودن يا بزرگ بودن گناه دروغ، روايات فراوانى وجوددارد، در برخى از آنها، به ويژه در بخش شمارش گناهان بزرگ، دروغ گناه بزرگ دانستهشده است؛ چنان كه فضل‏بن شاذان از حضرت رضا (ع) نقل مى‏كند كه حضرت در نامه‏اى بهمامون گناهان بزرگ را بر شمرده، دروغ را نيز يكى از آنها معرفى كرد.

  [26]

  فقيهان همه اقسام دروغ را جزو گناهان بزرگ نمى شمرند؛ بلكهبرخى از اقسام دروغ، مانند دروغ بستن به خدا و پيامبر (ص) و پيشوايان معصوم (ع)،گواهى و شهادت دروغ، قسم دروغ و تهمت زدن را به صورت مسلم، از گناهان بزرگ به شمارآورده‏اند.

  امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

  الكذب على الله و على رسوله و على الاوصياء (ع) من الكبائر.

  [27]

  دروغ بستن به خدا، پيامبر و امامان از گناهان بزرگ است.

  فقيهان در باب «مبطلات روزه)

  [28] مى‏گويند: دروغ بستن به خدا، پيامبرو امامان (ع) نه تنها روزه را باطل مى‏كند، بلكه «كفاره جمع)

  [29] نيز دارد.

  نكته‏اى كه بايد بدان توجه شود، اين است كه بزرگ يا كوچك بودنگناه دروغ، به ميزان پيامدهاى آن ارتباط ندارد. چه بسا از يك دروغ مفسده‏اى بزرگپديد آيد؛ اما از گناهان بزرگ به شمار نرود و برعكس، يك دروغ، مفسده‏اى كوچك بهبار آورد، اما از گناهان بزرگ شمرده شود.

  ميزان غير واقعى بودن دروغ نيز در بزرگ يا كوچك بودن گناه آن،نقشى ندارد؛ البته اصرار ورزيدن بر گناهان كوچك آنها را به گناهاني بزرگ تبديلمى‏كند. فقيه بزرگ شيعى، شيخ انصارى (ره)، توبه نكردن از گناه را هر چند تكرارى درآن نباشد، اصرار بر گناه به شمار آورده، آن را موجب بزرگ شدن گناه مى‏داند.

  [30]

  عبدالله بن حجاج مى‏گويد: از حضرت صادق (ع) پرسيدم: آيا «كذاب» كسى است كه دربارهچيزى دروغ مى‏گويد؟

  حضرت در پاسخ فرمود:

  لا، ما من احد الا يكون ذلك منه و لكن المطبوع على‏الكذب.

  [31]

  نه، هيچ كس ] جز معصومان [ وجود ندارد كه خلافى نگويد. كذابكسى است كه سرشتش دروغگويي شده است.

  ابى بصير مى‏گويد: از حضرت صادق (ع) شنيدم كه مى‏فرمود:

  ان العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين فاذا كذب قال الله عزوجلكذب و فجر.

  [32]

  همانا بنده دروغ مى‏گويد تا جايى كه در شمار دروغگويان نوشتهمى‏شود؛ پس هنگامى كه دروغ مى‏گويد، خداوند عزوجل مى‏فرمايد: دروغ گفت و ستمكار شد.

  از امير مومنان على(ع) چنين نقل شده است:

  ما يزال احد كم يكذب حتي يقال كذب و فجر.

  [33]

  برخى از شما آنقدر دروغ مى‏گويد تا اين كه گفته مى‏شود: دروغگفت و فاجر شد.

  با توجه به اين كه هر گناهى موجب «فسق»، و از بين برنده«عدالت» نيست چرا كه گناهان كوچك به عدالت زيان نمى‏رساند از اين احاديث چنينبرداشت مى‏شود كه اگر شخصى طبع دروغگويى بيابد، «فاجر و فاسق» مى‏شود.

  اصرار بر دروغ‏هايى كه از گناهان كوچك به شمار مى‏روند، وتكرار آنها، بيمارى درونى به شمار مى‏رود كه به تدريج بر صفحه روح و نفس انسان اثرگذاشته، آرام آرام به «ملكه»اى

  [34] در وجود شخص تبديل مى‏شود تا به آنجاكه به سختى مى‏تواند راست بگويد.

  پيدا شدن چنين «طبيعت ثانويه‏اى)

  [35] در انسان، بعد معنوى او را ضعيف، وايمانش را نابود مى‏كند. در چنين حالى، فسق و فجور، جايگزين ايمان و معنويت مى‏شود.  مواردجواز دروغ

   

  آيا دروغ در هر زمان و با هر وضعيتى حرام است و از گناهان بهشمار مى‏رود يا در برخى موارد حرام نبوده، مجاز است؟

  اين بخش از گفتار، به بحث از جايز بودن برخى اقسام دروغ اختصاصدارد؛ البته گفت و گو درباره اين كه چه دروغ هايى جايز است، يا گفتن دروغ در چهمواردى اشكال ندارد، بحثى است كه هم فقيهان و هم دانشمندان اخلاق به آن توجهويژه‏اى دارند. اين موارد عبارتند از:

  1- وجود ضرورت: ناچارى و ضرورت، از موارد مهمى است كه از ديد فقيهان،دروغ گفتن را جايز مى‏كند؛ البته مجاز شدن رفتار ممنوع به سبب ضرورت، فقط به دروغاختصاص ندارد؛ براى نمونه آنجا كه راه مداواى بيمار به استفاده از خوردنى‏ها ياآشاميدن‏هاى حرام منحصر مى‏شود، استفاده به ميزان ضرورت جايز است. همچنين اگرخوردن گوشت حيوان مرده كه ذبح شرعى نشده باشد، حرام است، در حال ضرورت، و ترس ازمردن به علت شدت گرسنگى و نبودن هيچ خوردنى ديگر، به مقدار لازم جايز شمرده شدهاست.

  فقيهان مى‏گويند: ضرورت‏ها امور ممنوع را مجاز مى‏سازد؛

  [36] البته بايد توجه داشت كه اگر چهاضطرار، دروغ را مجاز، و حرمت آن را برطرف مى‏كند، به معناى تغيير حقيقت ناپسنددروغ نيست؛ بلكه «قبح عقلى» دروغ همچنان پا بر جا است و برطرف نخواهد شد؛ اما آنجاكه شرع و عقل، انسان را به يكى از دو رفتار «ناپسند» و «ناپسندتر» ناگزير ببيند،بر لزوم به جاي آوردن رفتار «ناپسند» حكم مى‏كنند.

  همچنين زمانى كه انسان بين دو امر ممنوع يا بين انتخاب «بد» و«بدتر» قرار گيرد، شرع و عقل، به انتخاب «بد»، خوب مى‏شود؛ بلكه عقل انسان، «بد»را هميشه «بد» مى‏داند و از اين رو به انجام آن حكم مى‏كند، كه چاره مناسب‏ترى جزانجام آن ندارد؛ اما اگر راهى براى گريز از هر دو امر «ناپسند» و «ناپسندتر» يافت مى‏شود، شرع و عقل، بهپيمودن آن راه، و دورى از «ناپسند» و «ناپسندتر» حكم مى‏كنند؛ به همين دليل، اگر چه دروغ گفتن از ديدشرع براى دفع ضرر جايز است، چنانچه راهى وجود داشته باشد كه هم دفع ضرر كند و همانسان را از دروغگويى باز دارد، بايد انجام گيرد و در اين جا است كه مساله «توريه»مطرح مى‏شود.

  نكته ديگر آن كه جواز دروغ تا زمان بقاى اضطرار باقى است و بهمحض رفع ضرورت، از بين مي رود. همچنين حكم جواز، به اندازه برطرف كردن ضرورت استبه اين معنا كه شخص با وجود ضرورت نمى‏تواند به هر ميزان كه خواست و توانست دروغبگويد؛ زيرإ؛ه‏ه ضرورت‏ها جواز عبور براى پا گذاشتن به وادى فساد نيستند؛ بنابراينبه بهانه هر ضررى نمى‏توان دروغ گفت.

  امير مومنان علي (ع) مى‏فرمايد:

  علامه الايمان ان توتر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك.

  [37]

  نشانه ايمان آن است كه راستى زيان رساننده به تو را بر دروغىكه به تو نفع مى‏رساند مقدم دارى.

  بنابراين دروغ هنگامى كه اضطرارى وجود داشته باشد و راهى براى«توريه» نباشد فقط به اندازه دفع ضرر جايز است.

  حضرت رضا (ع) مى‏فرمايد:

  ام الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذاباعندالله و ان الرجل ليكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عندالله صادقا.

  [38]

  همانا شخصى در حق برادر مسلمانش سخن راستى مى‏گويد كه با اينگفتار، او را گرفتار مى كند؛ پس نزد خدا از دروغگويان است و همانا شخصى در حقبرادر مسلمانش دروغى مى‏گويد كه با آن دروغ، از او دفع ضرر مى‏كند؛ پس نزد خدا ازراستگويان است.

  در حال نبرد مسلمانان با كافران، گرچه فتواى صريحى وجود ندارد،از ظاهر برخى روايات چنين به دست مى‏آيد كه دروغ گفتن با وجود اضطرار و البته فقطبه اندازه نياز، بى‏اشكال است. اگر هنگام جنگ، دروغى بتواند مسلمانان را از تنگنابرهاند و مايه پيروزى آنها شود، اشكال ندارد.

  از حضرت صادق (ع) روايت شده است:

  كل كذب مسوول عنه صاحبه يوما الا كذبا فى‏ثلاثه: رجل كائذفى‏حربه و هو موضوع عنه.

  [39]

  در روز قيامت، گوينده هر دروغى بازخواست مى‏شود، جز از سه مورد:

  يكى اينكه شخصى كه در حال جنگ، ] دشمن را [ فريب دهد، اين دروغ از او برداشتهمى‏شود.

  توجه به اين نكته ضرورت دارد كه منظور از جنگ در اين روايت،همان جنگ گرم و نبرد روياروى است، نه آن چه امروزه با عنوان جنگ‏هاى سرد وتبليغاتى معروف شده است. از ظاهر حديث برمى‏آيد كه «كيد» به معناى فريب دادن دشمنبه صورت عملى است، نه به معناى فريب گفتارى؛ اما همان گونه كه پيش از اين گفته شد،دروغ هم به صورت گفتارى انجام مى‏شود و هم به صورت عملى. دروغ گفتارى همان خبركردن مخالف با واقع است و دروغ عملى آن است كه انسان، رفتارى را انجام دهد كهمفهوم برداشت شده از آن، غير واقعى باشد.

  پيامبر اكرم (ص) به حضرت على(ع) فرمود:

  ثلاثه يحسن فيهن الكذب: المكيده فى‏الحرب.

  [40]

  اى على! سه چيز است كه دروغ گفتن در آن عملى نيك به شمارمى‏رود:

  1- نيرنگ زدن در جنگ و...:

  از آنجا كه بنابر روايات، جنگ، نوعى حيله براى از بين بردندشمن است، اعمالى كه بر محور فريب باشد، در جنگ نيك و پسنديده است؛ البته حسن وقبح اعمال ذاتى است، به اين معنا كه ذات و حقيقت هر عملى يا خوب يا بد است، زشت يازيبا است؛ اما گاه همان عمل كه ذاتى قبيح و ناپسند دارد، به سبب اتصاف به اوصاف و حالاتىخاص نيكو و پسنديده مى‏شود؛ ولى اين به آن معنا نيست كه ذات عمل تغيير يابد؛ بلكهعمل به صورت «عرضى)

  [41] پسنديده مى‏شود؛ همانند كه ذاتىناپسند و زشت دارد؛ ولى در مواقع اضطرارى به صورت عرضى، عملى نيك شمرده مى‏شود؛براى نمونه، آنگاه كه انسان در برابر دو عمل زشت قرار گرفته، از ميان آن دو، عملىرا برگزيند كه زشتى كمترى دارد، وقتى از او پرسيده شود: چرا اين عمل را برگزيدى؟پاسخ مى‏دهد: زيرا اين، بهتر از آن ديگرى بود. در اينجا است كه بايد گفته شود: اينعمل، ذاتى ناپسند داشته است؛ اما در وضعيت موجود، به صورت نسبى و بالعرض نيك شمردهمى‏شود.

  با توجه به اين مطلب روشن مى‏شود كه وقتى مى‏گويند: دروغ در سهمورد نيكو است، به آن معنا نيست كه قبح ذاتى‏اش از بين رفته؛ بلكه فقط به اين معنااست كه حسن عرضى يافته است.

  اين مطلب را در اعمال نيك و پسنديده نيز مى‏توان مشاهده كرد.اعمالى كه ذاتى پسنديده و نيك دارند، گاه به سبب وضعى خاص، زشت و ناپسند مى‏شوند؛همانند راستگويى كه گاه در موقعيتى خاص و ويژه، فتنه‏اى پديد مى‏آورد كه البته دراين حالت، به صورت عرضى قبيح شمرده مى‏شود و به اصطلاح، قبح عرضى مى‏يابد.

  رسول اكرم (ص) به حضرت على (ع) فرمود:

  ثلاثه يقبح فيهن الصدق النميمه...

  [42]

  سه چيز است كه راست گفتن در آنها زشت و ناپسند است. يكى ازآنها سخن چينى است...

  سخن چينى، بيان كردن سخنان شخصى نزد شخص ديگر است به شكلى كهباعث فتنه و آشوب شود كه در اين رفتار، اگر چه گفتار سخن چين راست و صادقانه است،از آنجا كه اين راست مايه فتنه مى‏شود، ناپسند به شمار مى‏رود.

  2. اصلاح بين مسلمانان: دومين موردي كه دروغ گفتن در آن،بازخواستى را در قيامت براى گوينده به دنبال نخواهد داشت و از موارد جواز دروغ بهشمار مى‏آيد، مساله «اصلاح ذات البين» است. هنگامى كه دروغ باعث حل اختلاف و ايجاد صلح و آشتىبين دو مسلمان حل شود، از نظر شرعى جايز بوده، حرام نيست. در سخنان حضرت صادق (ع)آمده است:

  الكلام ثلاثه صدق و كذب و اصلاح بين الناس.

  [43]

  كلام سه قسم است: «راست» و «دروغ» و «كلامى كه باعث حل اختلافبين مردم مى‏شود».

  البته منظور از قسم سوم آن است كه «دروغى» گفته شود تا اختلافبين دو مسلمان حل شود؛ ولى از آنجا كه اين «دروغ»، حسنى عرضى يافته است و حرامشمرده نمى‏شود، در عرض قسم دوم قرار داده شده و با عنوان كذب ناميده نشده است.

  در اين جا هيچ اضطرارى وجود ندارد؛ اما رابطه برادرى اسلامىاقتضا مى‏كند كه انسان در برخورد با اختلاف‏هاى مسلمانان بى‏تفاوت نباشد. در اينجاسبب جواز دروغ، صلاح جامعه اسلامى است.

  پيامبر اكرم (ص) به حضرت على(ع) وصيت فرمود:

  ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق فى‏الفساد.

  [44]

  همانا خداوند دروغ به مصلحت و خير را دوست دارد و از راستى كهفساد در پى‏داشته باشد، متنفر است؛ البته رعايت مقدار و ميزان لازم براى ايجادصلاح، ضرورت است و نبايد از حد لازم تجاوز كرد؛ چرا كه تجاوز از حد لازم، انسان رابه خوى دروغگويى مبتلا مى‏كند.

  حضرت صادق (ع) مى‏فرمايد:

  المصلح ليس بكذاب.

  [45]

  اصلاحگر سرشت دروغگويى ندارد.

  آنچه از روايت پيشين مى‏توان فهميد اين است كه انسان به بهانهاصلاح جامعه، و ايجاد صلح و آشتى بين دو مسلمان، مجاز به دروغگويى بى‏جا وبى‏اندازه نيست؛ بلكه بايد ميزان لازم را رعايت كند.

  3. وعده دادن: سومين مورد از موارد سه‏گانه جواز دروغ، مساله «وعدهدادن» است.

  وعده دادن انسان به آنچه نمى‏تواند وفا كند، يا در اصل دروغنيست يا چنانچه دروغ باشد، در حالت اضطرار، حرام نيست.

  برخى از فقيهان معتقدند كه وعده دادن، فقط تعهد و پيمان است وهيچ خبرى در آن وجود ندارد؛ بنابراين از آنجا كه دروغ، خبر مخالف با واقع است، اينقبيل تعهدها، دروغ به شمار نمى‏روند؛ اما چنانچه «تعهد»، نوعى از خبر به شمار رود،به اين معنا كه «وعده كردن»، خبر از انجام كارى در آينده تلقى شود كه پيش از رسيدنزمان موعود، به انجام آن تعهد شده است، در اين صورت، استثنايى وجود نداشته، اگراين وعده با واقع مخالف باشد، دروغ و حرام است، مگر آنكه ضرورتى در ميان باشد.

  چنان چه شخصى وعده‏اى بدهد، ولى از همان ابتدا خود را متعهد وملتزم بر انجام آن نكند و فقط در موقعيت خاصي آن وعده را انجام دهد عمل و گفتارشدروغ شمرده نمى شود.  اشكالدروغ

   

  مخالف با واقع به شكل هاى گوناگون قابل ارائه است كه در ذيل بهآنها پرداخته مى‏شود:  الف.توريه:

   

  «توريه» سخن دو پهلو گفتن است. كلامى كه از آن دو معنا فهميدهشود: يكى معناى ظاهر و آشكار كه ذهن شنونده به سرعت به آن منتقل مى‏شود، و ديگرىمعناى نهايى و ناپيدا كه مقصود اصلى گوينده است و ذهن شنونده به آن منتقل نمى‏شود.

  برخى فقيهان «توريه» را دروغ نمى‏دانند، و برخى ديگر معتقدندنوعى دروغ است؛ ولى حكم «حرمت دروغ» را ندارد. مطلب مسلم و قطعى اين است كه اگر انسان براى برطرفكردن زيان از خود يا مسلمانى ديگر ناچار به توريه يا دروغ شود، «توريه» بهتر وشايسته تر است و چنان چه توريه نكند و دروغ بگويد، رفتارش از ديد فقيهان اشكالدارد.  ب.مبالغه،

   

  كنايه، مثل و حكايت: در مبالغه از واقعه‏اى، مانند آنكه گفتهشود: «صد بار گفتم»؛ در حالى كه بسيار كمتر از صد بار گفته است، و نيز در كنايه‏ها،اگر مقصود گوينده، خبر كردن از همان چيزى كه مى‏گويد باشد، صفات «راست و دروغ» در آن راه مى‏يابد؛ اماچنان چه مرادش از مبالغه يا كنايه، خبر كردن نبوده؛ بلكه فقط بيان كثرت، تكرار،مدح يا ذم كسى باشد، آن مبالغه يا كنايه دروغ شمرده نمي شود؛ افزون بر اين، گاهزيبايى كلام، ارتباطى مستقيم با كنايه ها دارد؛ همان گونه كه در قرآن مجيد نيزكنايه به كار گرفته شده است آن جا كه مى‏فرمايد:

  و اسئل القريه.

  [46]

  از شهر بپرس.

  البته بايد توجه داشت كه ستايش و سرزنش بيجا از شخصى كه مستحقآن نيست، بحثى جدا از بحث راست و دروغ داشته، در اين گفتار قرار ندارد. مثل‏ها وحكايت ها نيز همين حكم را دارند؛ يعنى اگر مقصود گوينده از بيان مثل يا حكايت،واقع شده است؛ دروغ و راست در آن جود خواهد داشت؛ ولى چنان چه مراد گوينده تفهيممطلبى ديگر غير از مفاد خود حكايت است، مانند اين كه حكايتى از گفت و گوى جمادات وحيوانات با يكديگر، براى القاى معانى اخلاقى بسازد، دروغ به شمار نمى‏رود و حرامنيست.  ج.دروغ به شوخى:

   

  در شوخى نيز موضوع به همين شكل است؛ اما توجه به اين نكته مهماست كه وقتى انسان از گفتارش، قصد خبر دادن از واقع را ندارد و از همان ابتدا درمقام شوخى است، در اين حال، يا قرينه و نشانه اي بر شوخي بودن گفتارش وجود دارد ياهيچ نشانه‏اى بر آن نيست.

  آن جا كه بر شوخى بودن گفتارش نشانه‏اى وجود دارد، مانند زمانىكه مجلس و موقعيت، غير جدى است و با توجه به آن مجلس مى‏توان به شوخى بودن كلامگوينده پى‏برد يا اين كه رفتار شخص بر شوخى بودن گفتارش دلالت مى‏كند، در اينحالات شوخى از ديد فقيهان بدون اشكال است؛ اما اگر مقصود انسان از خبر دادن، شوخىكردن باشد، ولى هيچ قرينه و نشانه‏اى بر شوخى بودن گفتارش در كار نباشد، مانند آنكه مطلبى را بگويد، اما شنوندگان هيچ نشانى از شوخى در گوينده نيابند، در اين حال،گفتارش از نظر فقهى اشكال دارد، مگر اين كه خبر شخص به قدرى با واقعيت مخالف باشدكه هر شنونده اي به شوخى بودن مطلب پى ببرد؛ مانند آن كه آتش را به سردى، و برف رابه گرمى وصف كند.

  اگر انسان بخواهد خبر غير واقعى خود را واقعى نشان دهد، هرچندسياق و قالب گفتارش شوخى باشد، كار حرام انجام داده است؛ البته روايات بسيار وجوددارد كه انسان را از دروغ به شوخى نيز منع مى‏كند آن چه از مفاد اين روايات، وتمام روايات موجود در زمينه دروغ برداشت مى‏شود، بيانگر نكته‏اى اخلاقى درباره اينرفتار ناپسند است و آن اين كه دروغگويي حتى به صورت مجازش نيز بر روان انسان تاثيرسوء و نامطلوبى بر جاى مى‏نهد و راه فساد و انحطاط را پيش روى انسان هموارهمى‏سازد.

  حضرت باقر (ع) بارها مى‏فرمود:

  اتقوا الكذب، الصغير منه و الكبير فى‏كل جد و هزل.

  [47]

  از دروغ بپرهيز؛ چه كوچك باشد، چه بزرگ. در هر حالى باشد؛ چهجدى، و چه شوخى.

  انسان با گفتن دروغ كوچك، بر گفتن دروغ بزرگ جرات مي يابد و باگفتن دروغ به شوخى، آماده راه‏يابى به دروغ هاي جدى مى‏شود.

  امير مومنان على (ع) مى‏فرمايد:

  لا يجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله و جده.

  [48]

  هيچ بنده‏اى، مزه ايمان را نخواهد چشيد، مگر اين كه دروغ را چهبه صورت شوخى و چه جدى ترك كند.

  اين حديث گوياى حرمت دروغ به شوخى نيست: بلكه فقط پيامد زشتدروغ بر روح و روان انسان را بيان مى‏كند.

  لا يصلح من الكذب جد و لاهزل أ ان الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النار.

  [49]

  هيچ دروغى چه جدى و چه شوخى، خوب نيست. همانا ] دروغ انسان را [ به سوى گناهان رهنمونمى‏شود و گناهان هم به سوى آتش مى‏كشاند.

  پيامبر اكرم (ص) مى‏فرمايد:

  يا اباذر ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل لهويل له.

  [50]

  اى ابوذر! واى بر كسى كه براى خنداندن مردم دروغ مى گويد. واىبر او، واى بر او، واى بر او.

  انا زعيم ببيت فى ربض الجنه و بيت فى وسط الجنه و بيت فى اعلىالجنه لمن ترك المراء و ان كان محقا و لمن ترك الكذب و ان كان هازلا و لمن حسنخلقه.

  [51]

  من دادن خانه‏اى در پايين بهشت و خانه‏اى در وسط بهشت وخانه‏اى در بالاى بهشت را تعهد مى‏كنم براى كسى كه جدال در گفتار را با آن كه حقبا او است، ترك كند و دروغ را با آن كه شوخى است وانهد و كسى كه خلق خويش را نيكوسازد.

  بر پايه اين گونه احاديث روشن مى‏شود كه اگر چه دروغ به شوخىاز نظر شرعى حرام نيست، تاثير آن بر روح و روان انسان، قطعى و حتمى است؛

  پيامبر اكرم (ص) در بسياري از موارد شوخى مى‏كرد؛ ولى هرگز دراين حال دروغ نمى‏گفت. روزى پيرزنى از حضرت پرسيد: آيا من به بهشت مى‏روم. حضرتفرمود: پيرزن‏ها به بهشت نمى‏روند. پيرزن شروع به گريه كرد و حضرت به سرعت فرمود:در قيامت هيچ كس پير نيست. همه جوان وارد بهشت مى‏شوند.)  د.دروغ در دعوت‏ها و تعارف‏ها:

   

  انسان در دعوت‏ها و تعارف‏هاى عادى هم بايد مراقب گفتار ورفتار خود باشد. گاهى فردى را به چيزى تعارف مى‏كنند كه به دليلى، خواهان پذيرش آننيست كه بايد مراقب باشد تا به دروغگويى آلوده نشود؛ مانند روزه دارى كه نمى‏خواهدكسى از روزه بودنش آگاه شود و در پاسخ تعارف ديگران، براى جلوگيرى از ريا دروغمى‏گويد يا كسى كه درباره حرام يا حلال بودن مال تعارف كننده شك دارد و چوننمى‏خواهد مرتكب خوردن مال حرام يا مشكوك شود، به دروغ مى‏گويد: ميل ندارم؛ درحالى كه بسيار گرسنه بوده، ميل وافرى هم به خوردن دارد. در اين جا شخص براى تركعملى حرام، مرتكب عمل حرام ديگرى، يعنى دروغگويى، شده است؛ بنابراين در تعارف ها،نگه داري و مراقبت از زبان، بسيار لازم و ضرور است و در اين موارد نبايد پاسخى دادكه جنبه اخبارى داشته باشد.

  در مواردى كه انسان خود تعارف مى‏كند نيز اين قبيل مراقبت‏هابسيار لازم است؛ مانند اين كه تعارف كند؛ در حالى كه از آن ناراضى و ناخشنود است.

  اساس بسيارى از روايات، بيش‏تر افراد از راه زبان وارد جهنمخواهند شد و اين به آن معنا است كه گناهان انسان از راه زبان بسيار بيشتر ازگناهان ديگر است.  ه.دروغ در نقل گفتار و رفتار ديگران:

   

  گاه دروغ در نقل گفتار و رفتار ديگران نيز راه مى‏يابد كه ازآن به «بهتان» تعبير مى‏كنند. دروغ بستن به ديگران، به اين معنا است كه كسى چيزىرا نگفته يا عملى را مرتكب نشده است؛ ولى آن گفتار و عمل را به او نسبت دهند كهاين كار فعلى حرام و از گناهان بزرگ است.

  دروغ بستن به خدا، پيامبر (ص) و امامان (ع) همان گونه كه گذشت، از مصاديق اين نوعدروغ است.

  حضرت صادق (ع) مى‏فرمايد:

  الكذب على الله و على رسوله (ص) من الكبائر.

  [52]

  دروغ بستن به خدا و رسولش از گناهان بزرگ است.

  رسول اكرم (ص) نيز فرمود:

  من قال على مالم اقل فليتبوا مقعده من النار.

  [53]

  اگر كسى جيزى را كه من نگفته‏ام به من نسبت دهد، جايگاهش درآتش است.

  امام صادق (ع) به مردى از اهالى شام فرمود:

  يا اخا اهل الشام اسمع حديثنا و لا تكذب علينا فانه من كذبعلينا فى شى‏ء فقد كذب على رسول الله (ص) و من كذب على رسول الله (ص) فقد كذب على الله.

  [54]

  اى برادر شامى! گفتار ما را بشنو و به ما دروغ نبند. هماناهركس به ما دروغ ببندد، به پيامبر دروغ بسته و هركس كه به پيامبر دروغ بست، به خدادروغ بسته است.

  از امام باقر (ع) نيز نقل شده است:

  يا ابا النعمان لا تكذب علينا كذبه فتسلب الحنيفيه.

  [55]

  اى ابو نعمان! به ما دروغ نبند كه از صراط مستقيم دور خواهى شد.

  ترجمه آيات و نقل قول از امامان بى آن كه به سند آن اطمينانىباشد، از مصاديق بارز اين گفتار است كه انسان به مراقبت بيشتر در برابر آن وظيفهدارد؛ البته زمانى كه انسان از مستند بودن گفتارى مطمئن نيست و آن را به يكى از امامانو يا پيامبر خدا نسبت مى‏دهد، وزه‏اش باطل نمى‏شود؛ بلكه ابطال روزه در آن جا استكه از خلاف واقع بودن مطلب آگاهى كامل دارد؛ سپس آن را نسبت مى‏دهد. انسان بايدمراقب باشد كه مسائل مشكوك و مسائلى را كه از سند آن آگاهى كامل ندارد، بيان نكند.  و.سوگند دروغ:

   

  گاهى انسان از دروغ بودن گفتار خود آگاهى كامل دارد و براى آن،خدا را نيز گواه مى‏آورد كه مرتكب سوگند دروغ، كه گناهى بزرگ مى‏باشد، شده است.

  حضرت عيسى‏بن مريم (ع) فرمود:

  من اعظم الذنوب عند الله ان يقول العبد ان الله يعلم لما لايعلم.

  [56]

  از بزرگ‏ترين گناهان نزد خداوند آن است كه بنده‏اى بگويد خدامى‏داند در آن چه خدا نمى‏داند.

  يعنى خدا را بر مطلب دروغ خود شاهد بگيرد.

  انسان گاهى دروغ مى‏گويد و با زبان خبرى، خدا را گواه مى‏آوردكه اين عمل از گناهان بزرگ و بسيار زشت است و گاهى اين گواه آوردن جنبه انشايىمى‏يابد كه به صورت سوگند دروغ ظهور مى‏كند، كه اين هم از گناهان بزرگ به شمارمى‏رود.

  امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

  من قال علم الله ما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له.

  [57]

  كسى كه بگويد خدا مى‏داند؛ ولى خداوند خلاف آن را مى‏داند، عرشالهى به سبب عظمت خداوند به لرزه در مى‏آيد.

  در روايتى ديگر آمده است:

  اذا قال العبد علم الله و كان كاذبا قال الله عزوجل اما وجدتاحدا تكذب عليه غيري.

  [58]

  اگر بنده بگويد: خدا مى‏داند و دروغ بگويد، خداوند مى‏فرمايد:آيا تو كسى را غير از من نيافتى تا به او دروغ ببندى؟

  در اين جا سوگند، از سنخ امور انشايى است، نه اخبارى.

  هنگامى كه شخص سوگند مى‏خورد، در حقيقت، تاكيد را براى يك جملهخبرى انشا مى‏كند؛ بنابراين، سوگند به خودى خود به راست و دروغ متصف نمى‏شود؛ بلكهبه اعتبار خبرى كه سوگند، آن را تاكيد مى‏كند، به راست يا دروغ متصف مى‏شود به اينمعنا كه اگر سوگند براى تاكيد خبرى راست باشد، آن سوگند، به تبع خبرش به صدق وراستى متصف مى‏شود و اگر آن خبر دروغ باشد، سوگند خورده شده نيز قسم دروغ مى‏شود.  اقسامسوگند در علم فقه:  1. «سوگندعقد» يا «يمين عقد»:

   

  آن گاه كه انسان معتقد مى‏شود عملى را در آينده انجام دهد ياآن را ترك كند، سپس براى تاكيد تعهدش، قسم ياد مى‏كند، اگر شرايط وفا به عهد فراهمآيد، قسم منعقد شده و سرپيچى از آن حرام است و كفاره ار واجب مى‏كند.  2. «سوگندمناشده)

  [59] يا «يمين مناشده»: هنگامى كه انسانكارى را از ديگرى مى‏خواهد و براى تاكيد بر انجام آن، شخص را قسم مى‏دهد، در اينحالت چنان چه شخص به آن درخواست عمل نكند، حرامى انجام نداده است؛ زيرا ملتزم بهآن عمل نيست و كفاره نيز بر او واجب مى‏شود.  3. «سوگند تاكيد»يا «يمين تاكيد»:

   

  اين شكل از قسم كه مورد گفت و گوى اين نوشتار و مورد نظردانشمندان اخلاق است، آن است كه انسان از وقوع چيزى خبر دهد و براى تاكيد بر خبرشقسم بخورد؛ البته تفاوتى ندارد كه خبر او، وقوع در زمان گذشته، حال يا آينده باشد.به هر صورت در اين حالت قسم به راست و دروغ متصف مى‏شود.

  از آن جا كه قسم، امرى انشايى است و به خودى خود، به راست ودروغ متصف نيست، بلكه به اعتبار خبرى كه به آن مربوط مى‏شود به راست و دروغ اتصافمى‏يابد، اگر خبر دروغ باشد، قسم نيز دروغ و حرام است.

  اگر دقت شود كه در كليه موارد جواز دروغ، مانند مواقع اضطرار،قسم دروغ نيز جايز است؛ البته چنان چه بتوان فقط با دروغ گفتن، اضطرار را برطرفكرد و به قسم دروغ نيازي نباشد، نبايد قسم دروغ خورد؛ اما اگر براي رفع اضطرار، بهقسم دروغ نيز نياز باشد، اين عمل حرام نخواهد بود.

  از حضرت صادق (ع) نقل شده است كه رسول خدا (ص) فرمود:

  احلف بالله كاذبا و نج اخاك من القتل.

  [60]

  براى نجات برادرت از كشته شدن، قسم دروغ بخور.

  آن جا كه اضطرار وجود ندارد، قسم دروغ، گناهى بسيار بزرگ بهشمار مى‏رود؛ چنان كه برخى روايات از آن به مبارزه با خدا تعبير كرده‏اند.

  امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

  من حلف على يمين و هو يعلم انه كاذب فقد بارز الله عزوجل.

  [61]

  كسى كه قسم بخورد و بداند دروغ است، به حقيقت با خدا جنگيدهاست.

  حضرت به شخصى به نام سدير فرمود:

  يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر.

  [62]

  اى سدير! كسى كه به دروغ به خدا قسم بخورد، كافر است؛

  البته كفر به دو نوع است:

  1. كفر اعتقادى

  2. كفر عملى

  كفر اعتقادى آن است كه انسان منكر خدا، پيامبر و معاد باشد وكفر عملى آن است كه انسان بى‏پروا عمل حرامى را انجام دهد؛ البته اگر كفر عملىادامه يابد، چه بسا به كفر اعتقادى بينجامد.

  قسم دروغ از نوع كفر عملى به شمار مى‏رود؛ چنان كه درباره ترككننده نماز نيز از رسول خدا (ص) نقل شده است:

  من ترك الصلوه متعمدا فقد كفر.

  [63]

  كسى كه نمازش را از روى عمد ترك كند، كافر است؛

  نكته ديگر آن كه سوگند دروغ فقط در مسائل مادى و دنيايى نيست؛بلكه گاه انسان براى مسائل آخرتى نيز سوگند دروغ مى‏خورد مانند زمانى كه تصور كندترويج و تبليغ دين از هر راهى جايز است؛ بنابراين، به گمان اندوختن توشه براى آخرتخويش، دروغى مى‏گويد، آن گاه بر آن قسم مى‏خورد كه البته اين دروغ و سوگند، حراماست و عاقبتى جز آتش دوزخ براى او به بار نخواهد آورد.

  سوگندهاى دروغ بيشتر در موارد دنيايى و مادى مثل پايمال كردنحقوق اشخاص براى كسب مال و مقام و غيره ادا مى‏شود.

  امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

  ... و اما التى عقوبتها دخول النار فهو ان يحلف الرجل مالامرى مسلم او على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفاره عليه فى‏الدنيا.

  [64]

  سوگند بر دو نوع است: نوعى كه عقوبتش ورود در آتش دوزخ است، آنكه انسان به ستم بر ضد فرد مسلمان، از جهت مالى يا حق ] غير مالى [ او سوگند خورد. اين، سوگند دروغ است كهمايه آتش است و هيچ كفاره‏اى در دنيا ندارد.

  در جاى ديگر، درباره سوگند دروغى كه موجب آتش مى‏شود مى‏فرمايد:

  الرجل يحلف على حق امرى مسلم على حبس ماله.

  [65]

  اين كه [ فرد بر ضد حق شخص مسلمان يا بازداشت مال او سوگنددروغ خورد.

  در سوره آل عمران نيز آمده است:

  ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاقلهم فى‏الاخره و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوم القيامه و لا يزكيهم و لهمعذاب اليم.

  [66]

  همانا كسانى كه پيمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى اندكبفروشند، ايشان را در سراى آخرت بهره اي نيست و خداوند با آنها سخن نمى‏گويد و نظررحمت به آنها نمى‏افكند و ايشان را پاك نمى‏كند و بر ايشان عذابى دردناك است.

  در سخنان پيامبر اكرم (ص) آمده است.

  ثلاثه لا يكلمهم الله المنان الذى لا يعطى شيئا الا بمنه والمسبل ازاره و المنفق سلعته بالحلف الفاجر.

  [67]

  سه گروه هستند كه خداوند با ايشان سخن نمى‏گويد: يكى كسى كه باقسم دروغ ارزش جنسش را بالا برد؛ بنابراين افرادى كه سوگند دروغ مى‏خورند، در دوبعد دنيايى و آخرتى زيان مى‏كنند و همان گونه كه نصيبى از معنويت و نعمت‏هاى آخرتىندارند و مورد آمرزش خداوند قرار نمى‏گيرند، در مسائل دنيايى نيز آسيب‏هايى رامتحمل مى‏شوند.

  امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

  اليمين الغموس ينتظر بها اربعين ليله.

  [68]

  كسى كه قسم دروغ مى‏خورد تا چهل شب نتيجه شر آن را خواهد ديد.

  در روايات ديگر نيز آمده است كه قسم دروغ موجب مقطوع النسل شدنو فقر مى‏شود.

  [69]

  اگر سوگند، راست باشد، در اين حالت چنان چه خبرى كه سوگند برآن خورده شده است، موضوع مهمى را بيان كند، مثل خبر از واقعيتى كه نزد قاضى دردادگاه بيان مى‏شود، سوگند بى‏اشكال خواهد بود؛ ولى اگر اين قسم راست، براى اموركوچك و بى‏ارزش باشد، مكروه است.

  در روايتى ديگر از امام صادق (ع) آمده است:

  اجتمع الحواريون الى عيسى (ع) فقالوا له يا معلم الخير ارشدنافقال لهم ان موسى كليم الله (ع) امركم ان لا تحلفوا بالله تبارك و تعالى كاذبين وانا آمر كم ان لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين.

  [70]

  روزى حواريون به دور حضرت عيسى (ع) گرد آمدند و عرض كردند: اىاستاد خوبى! ما را راهنمايى كن. حضرت فرمود: حضرت موسى(ع) پيامبر خدا، به شمادستور داد سوگند دروغ به خدا نخوريد و من دستور مى‏دهم به خدا قسم نخوريد چه دروغو چه راست.

  على‏بن مهزيار نقل مى‏كند: مردى به امام صادق (ع) نامه‏اى نوشت كه فلان جريان از شمانقل شده و شما چنين چيزى فرموديد. حضرت در پاسخ نوشت:

  و الله ما كان ذلك و اني لاكره ان اقول «والله» على حال من الاحوال و لكنه غمنى انيقال ما لم يكن.

  [71]

  به خدا سوگند! چنين نيست. من هيچ خوش ندارم به خدا قسم بخورمبه هر شكل كه باشد؛ اما ناراحت شدم؛ زيرا به من چيزى را نسبت مى‏دهند كه نگفته‏ام.

  در بعد اخلاقى، سوگند راست نيز ناپسند است و كراهت دارد؛ چراكه سزاوار نيست خداوند براى مسائل كوچك و پيش پا افتاده دنيا، شاهد گرفته شود.

  رسول خدا (ص) مى‏فرمايد:

  من اجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

  [72]

  كسى كه به خدا به سبب بزرگى و جبروت او سوگند نخورد، خداوندبهتر از آن چيزى كه از دست مى‏هد؛ نصيبش مى‏كند.

  نابراين، انگيزه و هدف، پديد آمدن اين بينش در انسان است كهمقام پروردگار را بسيار بزرگتر از آن ببيند كه بخواهد براى مسائل ناچيز و كوچكدنيايى به او قسم بخورد.  ز.شهادت دروغ،

   

  گواهى دروغ، امرى جدا از دروغ نيست؛ چرا كه انسان در گواهى وشهادت دروغ نيز بر خلاف واقع خبر مى‏دهد؛ از همين رو اسلام بر پرهيز از آن بسيارتاكيد كرده، آن را عملى حرام مى‏شمرد. شهادت دروغ، تضييع مال يا جان يا آبروىانسان را در پى دارد.

  از پيامبر گرامى (ص) روايت شده است:

  ان شهاده الزور تعادل الشرك بالله تعالى.

  [73]

  همانا گواهى دروغ، برابر شرك به خدا است.

  انسان مشرك، در پرستش بت، از هواى نفس خود پيروى مى‏كند و درشهادت دروغ نيز گرفتار هواى نفسش مى‏شود و آن را مى‏پرستد. اگر بندگان خدا به دودسته بت پرستان و خدا پرستان تقسيم شوند، آنان كه شهادت دروغ مى‏دهند، از آن جا كهبت نفسشان را مى‏پرستند، در زمره بت پرستان قرار مى‏گيرند.

  خداوند متعالى در وصف بندگان حقيقى خويش مى‏فرمايد:

  و عباد الرحمن و الذين لا يشهدون الزور.

  [74]

  بندگان خداوند آنهايى هستند كه شهادت دروغ نمى‏دهند.

  با توجه به روايت و آيه پيشين مشخص مى‏شود كه گواهى دهندگاندروغ از جمع بندگان حقيقى خدا خارج بوده، در رديف بت پرستان قرار مى‏گيرند؛ البتهبايد توجه داشت كه اين مساله از ديدگاه فقهى بررسى نمى‏شود؛ بلكه بحث از ديدگاهاخلاقى مورد توجه و دقت است؛ چنان كه در حديث پيامبر اكرم (ص) نيز اشاره شد كه مثلبت پرستان هستند، و اين به آن معنا است كه آن دسته از مسائل فقهى مربوط به مشركانمانند نجس بودن و نفى احكام ظاهرى اسلام، در اين جا مطرح نبوده و براى شهادتدهندگان به دروغ، ثابت نيست.

  بايد توجه داشت كه شهادت دروغ پيش از آن كه زياني بر ديگرانوارد سازد و حقوقى را از انسان‏هاى ديگر ضايع كند، به خود شخص زيان مى‏رساند؛ زيراانسان با اين عمل از وادى توحيد به وادى شرك كشانده مى‏شود.  ح.كتمان شهادت:

   

  اگر انسان از ماجرا و رخدادى آگاه بود؛ ولى به هر دليل درست يانادرست، از گواهى دادن، دورى كرد و شهادت نداد، دروغ نگفته است و در شماردروغگويان قرار نمى‏گيرد.

  «كتمان شهادت» با «انكار شهادت» متفاوت بوده، با دروغ ارتباطندارد؛ زيرا همان گونه كه گفته شد، دروغ، به خبر مخالف با واقع گويند؛ حال آن كهدر «كتمان شهادت»، خبرى داده نمى‏شود تا دروغ يا راست باشد؛ بلكه از خبر دادن،پرهيز مى‏شود؛ در حالى كه در «انكار شهادت»، انسان خبر مى‏دهد كه شاهد ماجرا نبودهو خبر از آن ندارد كه اين با واقع مخالف بوده و دروغ به شمار مى‏رود.

  البته پرهيز از شهادت در جايى كه گواهى ندادن به پايمال شدنحقى بينجامد، ناپسند است؛ اما دروغ به شمار نمى‏رود.  ريشه‏هاىدرونى دروغ

   

  روغ به شكل معمول در يكى از صفات زشت و ناپسند نفسانى ريشهدارد كه عبارتند از:

  1. دشمنى، گاه انسان از روى دشمنى و نفرت درصدد ضربه زدن بهكسى برآمده، دروغ مى‏گويد كه البته اين دشمنى، از حركت نادرست و افسار گسيختگىنيروى غضب سرچشمه مى‏گيرد.

  2. حسد، گاه حسادت به برترى‏هاى ديگرى، انسان را بهدروغگويى وا مى‏دارد.

  3. خشم و عصبانيت، خشم از چيزى يا كسى مى‏تواند سبب بروزاين رفتار ناشايست از انسان باشد.

  4. علاقه به مال دنيا (حب مال)، گاه علاقه و چشمداشت به مالدنيا، مايه بروز چنين رفتارى مى‏شود.

  5. علاقه به مقام و جايگاه دنيايى (حب جاه)، گاه علاقه بهمقام و منزلت دنيايى انسان را به دروغ گفتن وا مى‏دارد.

  6. علاقه دنيايى به افراد، محبت و علاقه به افراد ممكن استانسان را به دروغ بكشاند. به اين صورت كه انسان براى جلب نظر محبوب خود، به دروغدچار شود.

  دانشمندان اخلاق، بحث دروغ را جزو مباحثى قرار داده اند كه فقطبا يك نيروى خاص از نيروهاى نفسانى ارتباط نداشته؛ بلكه با تمام آنها مرتبط است؛زيرا ممكن است اين رفتار ناپسند از هر يك از اقسام نيروهاى درونى، چون شهوت و غضب،ريشه گرفته، پديد آيد.

  دروغ گاه در نيروى شهوت ريشه داشته، گاه از نيروى غضب سرچشمهمى‏گيرد؛ البته هر يك از دو نيروى شهوت و غضب، مايه پديد آمدن صفاتى چون «حب بهمال» و «دشمنى» مى‏شوند كه آن صفات نيز سرچشمه دروغ هستند. در بررسى سرچشمه هايدروغ، چه بسا بتوان بدترين حالت آن را همنشينى با افرادى دانست كه دروغ در بينآنها نه تنها رفتارى ناپسند به شمار نمى‏آيد، بلكه بسيار رايج است. انسان با تكرار و ادامه همينهمنشينى‏ها به دروغگويى معتاد مى‏شود.

  گاه انسان براى كسب رياست و حفظ آن يا كسب مال و غيره به دروغمتوصل مى‏شود، و گاه همان شخص، بدون هيچ علتى، و فقط در اثر معاشرت و همنشينى بادروغگويان، به اين رفتار زشت دچار شده، دروغ مى‏گويد؛ البته به باور دانشمنداناخلاق، اين نوع نيز از نيروى شهوت ريشه مى‏گيرد و حالت اعتياد در افراد پديدمى‏آورد. معاشرت با افراد، آثار فراوانى بر جاى خواهد گذاشت. گرچه شخص در ابتدا بهاين آثار توجهى ندارد، با گذشت زمان ناگاه درمى‏يابد كه زبانش جز به دروغ حركتنمى‏كند.


  پى‏نوشت‏ها:

  1) [1]. از ريشه «فرء» به معناى دروغ ساختنو نسبت دروغين به كسى دادن به طورى كه موجب ناخشنودى او شود.

  [2]. وارونه كردن خبر.

  [3]. «اولا و بالذات» يعنى بدون هيچ گونهنسبت مجازى و غير حقيقى.

  [4]. «ثانيا و بالعرض» يعنى با در نظرگرفتن نسبتى مجازى و غير حقيقى، اگرچه اين مجاز نرد مردم آشكار نباشد.

  [5]. خوى و خلق پايدار در روح انسان.

  [6]. آمدى: غررالحكم، ص 220، ح 4383.

  [7]. همان، ح 4373 و 4375 و 4366.

  [8]. همان، ح 4379.

  [9]. همان، ص 219، ح 4361.

  [10]. عطار نيشابورى در منطق الطير ازعاشقى حكايت مى‏كند كه خفته بود و معشوق بر او عيب گرفت كه اگر عاشقى، چرا درخوابى؟ خواب را با ديده عاشق چه كار؟

  عاشقىاز فرط عشق آشفته بود بر سر خاكى بزارى خفته بود

  رفتمعشوقش به بالينش فراز ديد او را خفته وز خود رفته باز

  رقعه‏اىبنبشت چست و لايق او بست آن بر آستين عاشق او

  عاشقشاز خواب چون بيدار شد رقعه برخواند و برو خون بار شد

  ايننوشته بود كاى مرد خموش خيز اگر بازارگانى سيم گوش

  ورتو مرد زاهدى، شب زنده باش بندگى كن تا به روز و بنده باش

  ورتو هستى مرد عاشق، شرم دار خواب را با ديده عاشق چه كار

  مردعاشق باد پيمايد به روز شب همه مهتاب پيمايد زسوز

  چونتو نه اينى نه آن، اى بى‏فروغ مى‏مزن در عشق ما لاف دروغ

  گربخفتد عاشقى جز در كفن عاشقش گويم، ولى بر خويشتن

  چونتو در عشقش از سر جهل آمدى خواب خوش بادت كه نااهل آمدى

  سعدىشيرازى هم در ديوان اشعارش يك سونگرى و توحيد در محبت، و بى‏خبرى از اغيار، ونهراسيدن از خطرات را از پيامدهاى عشق و محبت به خدا دانسته، به لاف زنان وادىمحبت خطاب مى‏كند:

  كهگفت من خبرى دارم از حقيقت عشق دروغ گفت گر از خويشتن خبر دارد

  اگرنظر به دو عالم كند حرامش باد كه از صفاى درون با يكى نظر دارد

  گراز مقابله شير آيد از عقب شمشير نه عاشق است كه انديشه از خطر دارد

  وگربهشت مصور كند عارف را به غير دوست نشايد كه ديده بردارد

  نظربه روى تو انداختن حرامش باد كه جز تو در همه عالم كسى دگر دارد

  [11]. كلينى: كافى، ج 2، ص 343،ح 21.

  [12]. صبحى صالح: نهج البلاغه، ص 225، خطبه 160.

  [13]. محدث نورى: مستدرك الوسائل، ج 9، ص 88، ح‏10296.

  [14]. آمدى: غررالحكم، ص 220، ح 4394.

  [15]. نحل(16): 105.

  [16]. الزمر(39): 3.

  [17]. كلينى: كافي، ج 2، ص 338، ح 3.

  [18]. محدث نورى: مستدرك الوسايل، ج 9، ص 88، ح 10298.

  [19]. همان، ح 10301.

  [20]. امورى كه آشكار بوده، به دليل نيازندارد.

  [21]. در ظاهر به دليل بى‏احتياطى، فقطعقل او را سرزنش مى‏كند.

  [22]. «لزوم دفع ضرر محتمل» از احكام عقلعملى بشر است كه او را از رفتارى كه احتمال زيان در آن باشد، باز مى‏دارد.

  [23]. حر عاملى: وسائل الشيعه: ج 15، ص 172، ح 20225.

  [24]. كلينى: كافى، ج 1، ص 50، ح 12.

  [25]. همان، ج 1، ص 43، ح 6.

  [26]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 15، ص 329، ح 20660.

  [27]. همان، ج 12، ص 249، ح 16224.

  [28]. كارهايى كه موجب باطل شدن روزهمى‏شوند.

  [29]. جمع هر سه نوع كفاره‏اى كه براىابطال عمدى روزه در نظر گرفته شده است.

  [30]. شيخ انصارى: مكاسب محرمه، فصل كذب.

  [31]. كلينى: كافى، ج 2، ص 340، ح 12.

  [32]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 245، ح 16213.

  [33]. همان، ص 250،ح 16227.

  [34]. صفت درونى پايدار.

  [35]. سرشتى كه با سرشت اصيل بشرى متفاوتاست.

  [36]. الضرورات تبيح المحظورات.

  [37]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 255، ح 16239.

  [38]. همان، ح 16238.

  [39]. كلينى: كافى، ج 2، ص 342، ح 18.

  [40]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 252، ح 16230.

  [41]. اوصافى كه در ذات و حقيقت شى‏ءدخالت ندارد.

  [42]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 252، ح 16230.

  [43]. كلينى: كافى، ج 2، ص 341، ح 16.

  [44]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 252، ح 16229.

  [45]. كلينى: كافى، ج 2، ص 210، ح 7.

  [46]. يوسف(12): 82.

  [47]. كلينى: كافى، ج 2، ص 338، ح 2.

  [48]. همان، ص 340،ح 11.

  [49]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 250، ح 16227.

  [50]. همان، ص 251،ح 16228.

  [51]. علامه مجلسى: بحارالانوار، ج 2، ص128، ح 8.

  [52]. كلينى: كافى، ج 2، ص 339، ح 5.

  [53]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 12، ص 249، ح 16224.

  [54]. كلينى: كافى، ج 4، ص 187، ح 1.

  [55]. همان، ج 2، ص 338، ح 1.

  [56]. علامه مجلسى: بحارالانوار، ج 69، ص258.

  [57]. كلينى: كافى، ج 7، ص 437، ح 3.

  [58]. همان، ح 2.

  [59]. مناشده قسم دادن.

  [60]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 23، ص 225، ح 29428.

  [61]. كلينى: كافى، ج 7، ص 435، ح 1.

  [62]. همان، ص 434،ح 4.

  [63]. ابن ابى جمهور: عوالى اللآلى، ج 2،ص 224، ح 36.

  [64]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 23، ص 215، ح 29400.

  [65]. كلينى: كافى، ج 7، ص 438، ح 1.

  [66]. آل عمران(3): 77.

  [67]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 9، ص 454، ح 12484.

  [68]. كلينى: كافى، ج 7، ص 436، ح 7.

  [69]. صدوق: ثواب الاعمال، ص 226 و 227.

  [70]. كلينى: كافى، ج 5، ص 524، ح 7.

  [71]. حر عاملى: وسائل الشيعه، ج 23، ص 197، ح 29353.

  [72]. كلينى: كافي، ج 7، ص 434، ح 2.

  [73]. محدث نورى: مستدرك الوسائل، ج 17، ص 416، ح 21711.

  [74]. فرقان(25) 72.

  نویسنده : بیداری اندیشه تاریخ : 16 / 12 / 1391امتیاز :
  موضوعات : تفریحی و سرگرمی ,
  نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.
 • این نظر توسط احسان در تاریخ 1391/12/16 و 16:19 دقیقه ارسال شده است

  از اون مقالات جالبه ممنون


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی