close
دانلود فیلم
سگ های سرطان یاب

سگ های سرطان یاب

محققاندانشگاه پنسیلوانیا با احداث یک مرکز تخصصی، اقدام به آموزش سگها برای تشخیص بافت سرطانی از بافت سالم کردهاند. سگها از حس بویایی بسیار قوی برخوردار هستند که میتواند برای تشخیص سرطان مورد استفاده قرار بگیرد؛ از سال 2004، مطالعه درخصوص توانایی سگها در تشخیص تفاوت شیمیایی بین…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ