close
دانلود فیلم
ابتکار جالب و هنری دانشجویان برای دکل برق

ابتکار جالب و هنری دانشجویان برای دکل برق

شیشه های رنگی"ابتکار"خلاقیت"دکل برق"برق"رکل"دانشجویان"هنر"اجسام خشک"بی روح"زیبایی بخشیدن"اثرهنری"شیشه های رنگی"ابتکار"خلاقیت"دکل برق"برق"رکل"دانشجویان"هنر"اجسام خشک"بی روح"زیبایی بخشیدن"اثرهنری"شیشه های رنگی"ابتکار"خلاقیت"دکل برق"برق"رکل"دانشجویان"هنر"اجسام خشک"بی روح"زیبایی بخشیدن"اثرهنری",شیشه های رنگی,ابتکار,خلاقیت,دکل برق,برق,رکل,دانشجویان,هنر,اجسام خشک,بی روح,زیبایی بخشیدن,اثرهنری,یبایی بخشیدن,
  چطور می توان اجسام خشک بی روح را جان تازه بخشید و زیبایی را به طبیعت و شهر باز گردانند ؟    تعدادی از دانشجویان هنر در آلمان ایده ای جالب برای تزئیین یک دکل برق اجرا کرده اند.   آنها با استفاده از شیشه های رنگین این دکل برق را به یک اثر هنری تبدیل کرده اند و ظاهر زشت و خشک…
پایگاه علمی و فرهنگی وآموزشی بیداری اندیشه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ