سایت آفلاین است !
راستش قصد نداشتم سایتو ببندم ولی واقعیت اینه یه هدفی دارم که در تضاد با سایت بودش و برای رسیدن به هدفم باید تلاش کنم و وقتی به هدفم برسم و جواب بعله رو بگیرم (: سایتو باز میکنم باز مرسی از اینکه با ما بودین - موفق باشید از طرف من و دوست خوبم (I just love N).

. . , . , کدستان

OFFLINE